​RP-sanomien eli e-laskun vastaanottoehdotusten lähetys on nyt mahdollista

Yritykset voivat lähettää kuluttaja-asiakkailleen e-laskun vastaanottoehdotuksen eli esitäytetyn e-laskutilauksen, jonka asiakas voi hyväksyä tai poistaa verkkopankissaan. Hyväksytty e-laskuehdotus muodostaa e-laskutilauksen, jonka myötä asiakas saa laskunsa e-laskuna jo heti ensimmäisestä laskusta alkaen.

Laskuttajalla pitää olla voimassa e-laskun lähetyssopimus pankissa, muuta erillistä sopimusta ei vaadita. Laskuttajalla pitää olla myös voimassa oleva laskuttajailmoitus kaikissa pankeissa. 

Laskuttaja sopii RP-sanomien lähetyksestä palveluntarjoajansa kanssa ja lisäksi kuluttaja-asiakkaan kanssa e-laskuehdotuksen lähettämisestä tämän verkkopankkiin. Tätä varten laskuttaja tarvitsee kuluttaja-asiakkaalta tämän henkilötunnuksen, sekä tiedon, että minkä pankin verkkopalveluun asiakas e-laskun haluaa vastaanottaa.

Kun asiakas hyväksyy RP-sanoman, laskuttaja saa OP:lta vastaanottoilmoituksen eli tiedon siitä, että asiakas on tilannut e-laskun, jonka jälkeen laskuttaja voi lähettää laskun asiakkaalle e-laskuna.

RP-sanomalla laskuttaja voi siirtää e-laskun vastaanottoilmoitukset myös laskutusaiheesta toiseen (mm. yrityksen fuusiotilanteet tai yrityskaupat).