Agung-tulivuori Balilla on purkautumassa ja haittaa lentoliikennettä

Kymmenen kilometrin säteellä tulivuoresta asuvia on kehotettu lähtemään kodeistaan.

Seuraa tarpeen mukaan tilannetta Ulkoasiainministeriön verkkosivuilta

Jos tarvitset lääkärin apua

Loukkaantuminen tulivuorenpurkauksessa voidaan korvata matkatapaturmana. Tulivuorenpurkaukseen liittyvä mahdollinen psyykkinen oireilu voidaan korvata matkasairautena, jos matkaa edeltävää oireilua ei ole.

Eurooppalaisen 24 h -matkahätäpalvelusta saat ulkomaanmatkalla ollessasi

  • apua luotettavan lääkärin tai sairaalan valintaan
  • henkilökohtaista tukea sairaus- tai loukkaantumistilanteessa
  • maksusitoumuksen sairaalahoitoon, leikkaukseen tai muuhun toimenpiteeseen
  • yhteyden lääkäriin, jonka kanssa voit keskustella esimerkiksi sinulle ehdotetusta hoidosta.

Eurooppalaisen matkahätäpalvelu: + 358 102 530 011

Katso tarvittaessa tarkemmat ohjeet OP Vahinkoavusta. Vahinkoavusta löydät tarvittaessa myös matkakohdettasi lähimmän kumppanimme suositteleman hoitolaitoksen.

Lähdön odottaminen

Jos lento (tai muu kulkuneuvo, johon on varannut matkan) ei tulivuorenpurkauksen vuoksi pääse lähtemään ajallaan, ja jos viivästyksen kesto on neljä tuntia tai enemmän, voit hakea korvausta Eurooppalaisen Matkustajavakuutuksesta vaihtoehtoisen reitityksen kuluista. Useimmista muista matkustajavakuutustuotteista voi saada vakuutusehdoissa määritellyn kulukorvauksen omavastuuajan kuluttua.

Matkalta myöhästyminen

Jos menetät jatkoyhteyden tulivuorenpurkauksen vuoksi, voit hakea tästä aiheutuneista ylimääräisistä matka- ja majoituskuluista korvausta matkustajavakuutuksen perusteella. Korvausta on kuitenkin aina haettava ensisijaisesti matkanjärjestäjältä tai muulta palveluntarjoajalta.

Matkan peruuntuminen ja matkan keskeyttäminen

Matkan peruuntuminen tai ennenaikainen matkalta palaaminen korvataan pääsääntöisesti silloin, kun se johtuu terveydentilaan liittyvistä syistä. Jos et halua lähteä matkalle tai haluat keskeyttää matkan sääilmiön, kuten tulivuorenpurkauksen vuoksi, ei tätä korvata useimmista matkustajavakuutuksista.

Evakuointikulut

Eurooppalaisen Matkustajavakuutuksen Matkustajan kriisiturvan tai Yrityksen Matkaturvan Evakuointiturvan avulla sinulla on mahdollisuus päästä pois luonnonkatastrofin keskeltä. Suomen ulkoministeriön, Suomen lähetystön tai muun vastaavan viranomaisen on kuitenkin tullut huomioida evakuointiin johtanut tapahtuma ja suositella tapahtuman vuoksi poistumista matkakohteesta. Jos poistumiskehotusta ei ole annettu, evakuointikuluja ei korvata.

Lentomatkustajan oikeudet

Lisää tietoa lentomatkustajan oikeuksista EU:n alueella sekä tiedon siitä, mihin lentoihin EU:n vahvistamia lentomatkustajan oikeuksia sovelletaan, löydät  esimerkiksi EU:n virallisilta verkkosivuilta

Korvauksen hakeminen

Lisää ohjeita vahinkotilanteessa toimimiseen ja linkin vahinkoilmoitukseen löydät OP Vahinkoavusta.