Australian maastopalot ja matkustajavakuutus

Australiassa kuukausia riehuneet maastopalot jatkuvat edelleen ja Suomen Ulkoministeriö on suositellut välttämään tarpeetonta matkustamista paloalueille. Maastopalot saattavat aiheuttaa matkasuunnitelmien muuttumisia. Ohessa kootusti tärkeää tietoa matkustajavakuutuksiin liittyen.

Matkan peruuttaminen

Pohjola Matkustajavakuutuksen Matkustajan kriisiturvasta voidaan korvata matkan peruuntumisen kuluja matkakohteessa tapahtuneen luonnonkatastrofin johdosta, jos matkan alkuun on aikaa alle 60 vuorokautta. Myös OP-Visa Platinumin matkan peruuntumisturvasta voidaan korvata peruuntumisen kuluja. Ennen korvauksen hakemista matka tulee perua matkanjärjestäjälle tai palveluntarjoajalle ja hakea näiltä sopimuksen mukaiset palautukset. Matkan peruuntumisesta aiheutuneista kuluista voit hakea korvausta verkkopalvelussa.

Muista matkavakuutustuotteista ei korvata matkan perumista matkakohteen olosuhteiden vuoksi.

Evakuointikulut

Pohjola Matkustajavakuutuksen Matkustajan kriisiturvan ja Yrityksen Matkaturvan Evakuointiturvan avulla vakuutetulla on mahdollisuus päästä pois luonnonkatastrofin keskeltä. Jos Australian viranomainen kehottaa poistumaan paloalueelta tai sen läheisyydestä, voidaan evakuoitumisesta aiheutuneet ylimääräiset matka- ja majoituskulut korvata. Tarkemmat tiedot korvattavista kuluista löydät vakuutusehdoistasi. Tarvittaessa voit tiedustella turvasi korvauspiiriä olemalla yhteydessä Pohjola Vakuutuksen puhelinpalveluun. 

Muista matkavakuutustuotteista ei korvata evakuointikuluja tai matkan keskeyttämistä matkakohteen olosuhteiden vuoksi.

Jos tarvitset lääkärin apua

Loukkaantuminen maastopaloissa voidaan korvata matkatapaturmana. Maastopaloihin liittyvä mahdollinen psyykkinen oireilu voidaan korvata matkasairautena, jos matkaa edeltävää oireilua ei ole.

Pohjola Vakuutuksen 24 h -matkahätäpalvelusta saat ulkomaanmatkalla ollessasi

  • apua luotettavan lääkärin tai sairaalan valintaan
  • henkilökohtaista tukea sairaus- tai loukkaantumistilanteessa
  • maksusitoumuksen sairaalahoitoon, leikkaukseen tai muuhun toimenpiteeseen
  • yhteyden lääkäriin, jonka kanssa voit keskustella esimerkiksi sinulle ehdotetusta hoidosta.

Pohjolan matkahätäpalvelu: +358 (0)10 253 0011

Katso tarvittaessa tarkemmat ohjeet Pohjola Vahinkoavusta. Vahinkoavusta löydät tarvittaessa myös matkakohdettasi lähimmän kumppanimme suositteleman hoitolaitoksen.

Lähdön odottaminen

Jos lento (tai muu kulkuneuvo, johon on varannut matkan) ei maastopalon vuoksi pääse lähtemään ajallaan, ja jos viivästyksen kesto on neljä tuntia tai enemmän, voit hakea korvausta Pohjola Matkustajavakuutuksesta vaihtoehtoisen reitityksen kuluista. Useimmista muista matkustajavakuutustuotteista voi saada vakuutusehdoissa määritellyn kulukorvauksen omavastuuajan kuluttua.

Matkalta myöhästyminen

Jos menetät jatkoyhteyden maastopalon vuoksi, voit hakea tästä aiheutuneista ylimääräisistä matka- ja majoituskuluista korvausta matkustajavakuutuksen perusteella. Korvausta on kuitenkin aina haettava ensisijaisesti matkanjärjestäjältä tai muulta palveluntarjoajalta.

Korvauksen hakeminen

Lisää ohjeita vahinkotilanteessa toimimiseen ja linkin vahinkoilmoitukseen löydät Pohjola Vahinkoavusta.

Seuraa tarpeen mukaan tilannetta ulkoministeriön verkkosivuilta