OP Varainhoidolta TCFD:n suositusten mukainen katsaus sijoitusten ilmastonmuutoksen riskeistä ja mahdollisuuksista

OP Varainhoito on julkaissut katsauksen sijoitusten ilmastomuutoksen riskeistä ja mahdollisuuksista, joka on laadittu kansainvälisen ilmastonmuutosaloitteen TCFD:n (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) mukaisesti. OP:n rahastojen hiili-intensiteetti on laskenut kahdessa vuodessa keskimäärin 6 prosenttia.

”Ilmastonmuutos tuo sijoitussalkkuihin riskejä ja mahdollisuuksia sijoituskohteiden kautta. Vähähiiliseen talouteen siirtyminen heikentää joidenkin yritysten liiketoimintaa ja toisten yhtiöiden liiketoiminnasta se tekee aiempaa kannattavampaa”, kertoo OP Varainhoidon salkunhoitaja Elina Rinta.

Mikäli siirtymä vähähiiliseen talouteen epäonnistuu tai viivästyy, voimakkaalla ilmastonmuutoksella on negatiivisia vaikutuksia. Esimerkiksi merkittävä lämpötilan nousu vaikuttaa työskentelyolosuhteiseen, raaka-aineiden saatavuus heikkenee ja sään ääriolosuhteet vahingoittavat kiinteää omaisuutta. Yksittäisten yhtiöiden lisäksi ilmastonmuutos voi vaikuttaa pitkällä aikavälillä kokonaisiin kansantalouksiin.

OP Varainhoidon tavoitteena on sijoitussalkkujen mahdollisimman hyvä arvonkehitys pitkällä aikavälillä suhteessa riskiin. Pitkän tähtäimen sijoitustuottojen näkökulmasta salkunhoitajamme uskovat hallitun ja aikaisen siirtymän vähähiiliseen talouteen olevan paras ratkaisu. 

OP:n rahastoille hyviä tuloksia

Juuri julkaistun selvityksen piirissä olleiden OP:n rahastojen hiili-intensiteetti on laskenut kahdessa vuodessa keskimäärin 6 prosenttia, ja mediaanilla intensiteetti on laskenut 14 prosenttia. Viitesalkkuun verrattuna OP Varainhoidon sijoituksien kannattavuus heikkenee vähemmän, jos päästöoikeuksien hinta nousee Pariisin ilmastosopimuksen edellyttämälle tasolle vuoteen 2030 mennessä.

OP-Rahastoyhtiö julkaisee hiilijalanjälkilaskelman suurimmalle osalle hallinnoimistaan osake- ja korkorahastoista kaksi kertaa vuodessa. Valtaosalle osake- ja korkorahastoja julkaistaan myös rahastokohtaiset vastuullisuusanalyysit osana kuukausikatsauksia. Analyyseissä julkaistaan salkun vastuullisuuden kokonaisarvosanan lisäksi uusiutuvan energian, energiatehokkuuden ja vihreän rakentamisen osuudet salkkuyhtiöiden liikevaihdosta.

OP Varainhoito liittyi kansainvälisen ilmastonmuutosaloitteen TCFD:n (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) julkiseksi tukijaksi vuonna 2019. Katsauksen myötä lisäämme OP Varainhoidon ilmastoläpinäkyvyyttä.