Maatalouden korkotukilainojen vähimmäiskorkokäytäntö OP Ryhmän osuuspankeissa muuttuu

Maatalouden korkotukilainojen vähimmäiskorkokäytäntö OP Ryhmän osuuspankeissa muuttuu 1.5.2018 alkaen. Muutos tehdään vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finen antaman ratkaisusuosituksen mukaisesti.

Aiemmin osuuspankeissa on ollut käytäntönä periä korkotukilainoista maatalouselinkeinojen rahoituslaissa määriteltyä 1-2 prosentin vähimmäiskorkoa. Jatkossa maatalouden korkotukilainojen korko määräytyy velkakirjassa sovitun kokonaiskoron perusteella vastaavalla tavalla kuin muissa markkinaehtoisissa lainoissa.

Osuuspankit palauttavat liikaa saamansa koron kaikille niille asiakkaille, jotka ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana maksaneet 1 tai 2 prosentin vähimmäiskorkoa tilanteessa, jossa kokonaiskorko on ollut vähimmäiskorkoa alhaisempi. Päätös koskee ainoastaan maatalouden korkotuettuja lainoja.

Osuuspankit ottavat toukokuussa kirjeitse yhteyttä niihin asiakkaisiin, joita asia koskee. Samalla toimitetaan selvitys palautuksen määrästä. Asiakkaiden ei tarvitse ryhtyä toimenpiteisiin palautuksen saadakseen.

Asiakkaiden kysymyksiin vastataan numerossa 010 25 29750

OP Ryhmän osuuspankit