OP-Alternative Portfolio -erikoissijoitusrahasto suljetaan merkinnöiltä 1.10.-31.12.2021 väliselle ajalle

OP-Alternative Portfolio -erikoissijoitusrahasto on ollut laajasti asiakaskuntaa kiinnostava sijoituskohde sen laseerauksesta syyskuussa 2020 alkaen.  Rahaston koko on noussut ensimmäisen toimintavuoden aikana 400 miljoonaan euroon. Vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin sijoittava rahasto on tarjonnut sijoittajalle hyvän vaihtoehdon perinteisten osake- ja korkomarkkinoiden rinnalle.
Vastuullisena varainhoitajana haluamme varmistaa, että rahaston pääomat saadaan tuottavasti sijoitettua. Sen vuoksi suljemme rahaston merkinnöiltä määräajaksi 1.10.-31.12.2021. Tällä toimenpiteellä turvaamme ennen kaikkea nykyisten osuudenomistajien tuottoa. Rahaston sijoitustoiminta jatkuu normaalisti ja toteutamme nyt suunnitteilla olevat sijoituskohteet, sekä valmistelemme uusia tulevaisuutta varten.

Rahastoon tulevat lunastukset toteutetaan normaalisti. Rahaston sulkeminen merkinnöiltä tarkoittaa myös sitä, että vakuutussäästämiseen tarkoitettu OP-Henki Alternative Portfolio - sijoituskori suljetaan vastaavasti 31.12.2021 saakka.