Aurinkopaneelit

OP Kiinteistösijoitus saavutti toimitilojen energiatehokkuustavoitteet etuajassa

Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja erinomainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa.

OP Kiinteistösijoitus on liittynyt monen muun vastuullisen kiinteistöomistajan tavoin RAKLIn toimenpideohjelmaan, jonka tavoitteena on energiatehokkuuden lisääminen toimitilakiinteistöissä. Toimenpideohjelman yhteinen ohjeellinen energiansäästötavoite (GWh) kaudelle 2017–2025 on 7,5 prosenttia vuonna 2025 ja välitavoite 4 prosenttia vuonna 2020 laskettuna toimenpideohjelman kohderyhmään kuuluvien jäsenyhteisöjen energiankäytöstä.

OP Kiinteistösijoitus saavutti energiansäästötavoitteen 7,5 prosenttia etuajassa. Sopimuskausi päättyy vasta vuonna 2025, mutta johdonmukaisella työllä tulokset saavutettiin jo kahdessa vuodessa. 

- Emme tietoisesti tavoitelleet näin nopeita tuloksia vaan ne tulivat meille iloisena yllätyksenä ikään kuin kiitoksena pitkäjänteisestä työstämme energiatehokkuuden lisäämiseksi, kertoo kiinteistöpäällikkö Matti Puromäki OP Kiinteistösijoituksesta. 
 
OP:n lähtökohtana on vastuullinen kiinteistöomistajuus ja työtä energiatehokkuuden eteen on tehty jo pitkään. 

- Saavutettu tulos on vaatinut meiltä investointeja uuteen tekniikkaan ja energiantuotantoon ja on osoitus siitä, että olemme halunneet aidosti panostaa energiatehokkuuteen, muistuttaa Puromäki.

Kiinteistöissä on sijoitettu uusiutuvaan energiaan merkittävästi, esimerkiksi kaikissa mahdollisissa kolmessa OP Kiinteistösijoituksen hallinnoimissa Pohjola Sairaaloissa on aurinkopaneelit katolla, aurinkovoimaloita on yhteensä 15 kpl sekä maalämpökohteita 8 kpl. Lisäksi korjausten yhteydessä kiinteistöihin on aina valittu koneet ja laitteet, jotka kuluttavat energiaa vähemmän.

- Tämä on jatkuvaa työtä. Toisinaan pieniä valintoja koneita uusiessa ja toisaalta taas isoja ja mittaviakin investointeja uusia kohteita rakennettaessa. Tärkeintä on kuitenkin rakentaa ja ylläpitää kiinteistöjä vastuullisesti ja energiaa säästäen, kiteyttää Puromäki.