Nollapäästöpäivän kuvituskuva

OP mukana Nollapäästöpäivässä 20. syyskuuta

OP viettää Nollapäästöpäivää perjantaina 20. syyskuuta. Maailmanlaajuisesti vietettävän päivän tavoitteena on antaa maapallolle vapaapäivä kiinnittämällä huomiota haitallisiin päästöihin.

- Ilmastonmuutos on yksi yhteiskuntamme merkittävimmistä ratkaisuja kaipaavista ongelmista. Nollapäästöpäivänä kannustamme henkilöstöämme ilmastotekoihin ja viestimme asiakkaillemme vinkkejä oman kulutuksen seurantaan, sanoo vastuullisuusjohtaja Kati Ihamäki.

Nollapäästöpäivän rinnalla OP tekee jatkuvasti töitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tavoitteenamme on hiilipositiivinen kädenjälki 2025 mennessä energiatehokkuuttamme lisäämällä, uusiutuvaa energiaa hyödyntämällä sekä tarjoamalla asiakkaille mahdollisuus päästöjen vähentämiseen.

OP:n oman toiminnan (scope 1+2) kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2018 yhteensä 19 613 CO2e-tonnia eli 1,63 tonnia työntekijää kohden. Päästömme ovat pienentyneet 44 prosenttia vuodesta 2011. Merkittävin syy vähenemiseen oli vanhoista energiatehottomista toimitiloista luopuminen sekä uusiutuvan energian lisääminen. Aurinkopaneelit tuottavat energiaa esimerkiksi OP Vallilan, Pohjola Sairaaloiden ja OP Kiinteistösijoituksen kohteiden katoilla. Toimitilojen ympäristöjohtamisen työkaluna OP käyttää WWF Suomen Green Office -järjestelmää.

- Finanssisektorilla on merkittävä rooli kestävään, ilmastonäkökulmat huomioivaan talouteen siirtymisessä. Investointien ja asiakkaille tarjottavien tuotteiden sekä palvelujen kautta pystymme kannustamaan asiakkaitamme ilmastonmuutoksen huomioimiseen rahoituksen, vakuuttamisen ja sijoittamisen päätöksissä. Ja toki suosittelemme kaikille sähköistä asiointia, sanoo vastuullisuusjohtaja Kati Ihamäki.

Suurimmat vaikutuksemme syntyvät muista epäsuorista päästöistämme. Toiminnoistamme syntyvän jätteen, hankittujen tuotettujen ja palveluiden, liikematkojen sekä työmatkojen päästöjä olemme pystyneet pienentämään jatkuvasti ja työ jatkuu. 

Kestävän talouden investointien osalta esimerkiksi OP Yrityspankki Oyj laski liikkeeseen ensimmäisen Green Bondinsa helmikuussa 2019. OP Kiinteistösijoitus saavutti tänä vuonna energiansäästötavoitteen 7,5 prosenttia etuajassa osana RAKLIn toimenpideohjelmaa. OP on vastuullisen sijoittamisen edelläkävijä ja poissuljemme aktiivisia suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa hiilen tuottajia ja käyttäjiä. Vaikutamme maailmassa eniten kasvihuonepäästöjä päästäviin listayhtiöihin osana instituutiosijoittajien yhteisvaikuttamisohjelmaa Climate Action 100+. OP ja Finnfund myös perustavat Suomen ensimmäisen kehittyville markkinoille sijoittavan OP Finnfund Global Impact Fund I -rahaston, joka hakee systemaattista ja mitattavaa vaikuttavuutta ensisijaisesti kestävän maa- ja metsätalouden, uusiutuvan energian ja rahoituslaitosten hankkeista. Yhteistyössä LeaseGreenin kanssa tarjoamme asiakkaillemme energiaremontteja, jotka puolittavat taloyhtiön lämmityskustannukset ja leikkaavat lämmityksen hiilijalanjälkeä noin 60 prosenttia. Vahinkovakuutuspuolella OP pyrkii pienentämään ilmastonmuutoksesta aiheutuvien vahinkojen riskiä. Esimerkiksi äärimmäiset sääolosuhteet kuten myrskyt ja tulvat näkyvät vahinkovakuuttamisen arjessa jo nyt. 

OP liittyi vuonna 2018 Climate Leadership Coalitionin (CLC) jäseneksi, jonka tavoitteena on vaikuttaa Suomen valmiuteen vastata ilmastonmuutoksen ja vastaa Nollapäästöpäivän koordinoinnista Suomessa. Seuraa päivää sosiaalisessa mediassa #nollapäästöpäivä #ZeroWasteDay.