OP:n vastuullisen sijoittamisen katsaus 2022

Tutustu OP:n vuoden 2022 vastuullisen sijoittamisen katsaukseen, joka kokoaa yhteen vastuullisen sijoittamisen toimenpiteet ja luvut.

OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen katsaus vuodelta 2022 avaa muun muassa niitä haasteita ja mahdollisuuksia, joita EU:n Kestävän rahoituksen tiedonantoasetus (SFDR) toi finanssimarkkinatoimijoille viime vuoden aikana. Vastasimme uusiin läpinäkyvyysvelvoitteisiin lisäämällä uutta dataa ja soveltamalla kestävien sijoitusten määritelmää oman ESG-analyysin tukena.

OP-Rahastoyhtiön hallinnoimat rahastot osallistuivat yhteensä 44 suomalaiseen yhtiökokoukseen ja yli 1300 ulkomaiseen yhtiökokoukseen. Yhtiökokousosallistumisen lisäksi rahastot vaikuttivat ennen yhtiökokousta suoraan 10 suomalaiseen yhtiöön, muun muassa johdon palkitsemista ja hallituksen kokoonpanoa koskien.

OP Varainhoito on sitoutunut hiilineutraaliuuteen vuoteen 2050 mennessä ja OP-rahastojen kasvihuonekaasupäästöjen puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä (verrattuna vuoteen 2019). Vuoden 2022 päästöt ovat laskeneet 25 % vuoden 2019 päästöistä.