OP tukee Baltic Sea Action Groupin (BSAG) Carbon Action -hanketta, joka kouluttaa maanviljelijöitä entistä viisaampaan maaperän käyttöön

OP Ryhmä on sitoutunut vuonna 2020 toteuttamaan 20 tekoa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ensimmäinen teko on yhteistyön aloittaminen Baltic Sea Action Groupin (BSAG) kanssa Carbon Action -hankkeessa maanviljelijöiden tukemiseksi.

Carbon Action -hanke kouluttaa maanviljelijöitä entistä viisaampaan maaperän käyttöön. Käytännön muutoksilla viljelytapoihin voidaan parantaa sekä maaperän kykyä sitoa hiiltä ja ravinteita että varmistaa satotasojen säilyminen hyvinä. Baltic Sea Action Groupin (BSAG) Carbon Action -hankkeessa levitetään tietoa ja koulutetaan viljelijöitä ilmasto- ja ympäristömyönteisistä viljelytavoista ympäri Suomen – Hangosta Sodankylään.

- Yhteistyö maatalouden kehittämiseksi yhä kestävämpään suuntaan on meille luontevaa, koska olemme maatalouden suurin rahoittaja Suomessa. Uskomme, että parhaat ratkaisut yhteiskuntamme suuriin ongelmiin ja kestävän kehityksen edistämiseen löydetään yhteistyön avulla. Teemme vastuullisuustyötämme paitsi oman liiketoimintamme kautta, myös vahvasti kumppanien kanssa, sanoo OP Ryhmän brändi- ja vastuullisuusjohtaja Kati Ihamäki.

Baltic Sea Action Groupin Carbon Action -hankealustalla tehdään laajaa tutkimusta ja etsitään tapoja, joilla vauhdittaa hiilen varastoitumista ilmakehästä peltomaahan ja todentaa sen varastoituminen tieteellisesti. OP:n lahjoitus tukee tutkimustiedon viemistä käytäntöön. Tämä avaa tietä kohti uudistavaa maataloutta sekä mahdollistaa viljelijöiden koulutuksen laadukkaan toteutumisen.

- Isot muutokset yhteiskunnassa vaativat erilaisten toimijoiden aitoa, rakentavaa yhteistyötä. OP:lla on oman ydintoimintansa kautta vankka rooli suomalaisen viljelijän ja ruokajärjestelmän tukena. Siksi sillä on ainutlaatuisen hyvä paikka tukea myös muutosta, joka lähtee viljelijöistä itsestään. Olemme BSAG:ssa iloisia alkaneesta yhteistyöstä ja kiitollisia lahjoituksesta työhömme, toteaa Michaela Ramm-Schmidt, Baltic Sea Action Groupin toimitusjohtaja.

OP Ryhmä päivitti vastuullisuusohjelmansa joulukuussa 2019 entistäkin kunnianhimoisemmaksi. Ilmastonmuutos on yksi aikamme polttavimpia ongelmia, joka vaikuttaa pitkällä aikavälillä omistaja-asiakkaisiimme ja toimintaympäristöömme. Uskomme, että finanssialalla on rooli ratkaisujen löytämisessä esimerkiksi pääomien kanavoinnin kautta. Osana vastuullisuusohjelmamme teemaa edistää kestävää taloutta, tavoitteenamme on tehdä 20 ilmastotekoa vuonna 2020. Julkistamme tekoja pitkin vuotta 2020. OP Ryhmän perustehtävään kuuluu omistaja-asiakkaiden ja toimintaympäristön kestävän taloudellisen menestyksen, turvallisuuden ja hyvinvoinnin tukeminen.