OP valtion huoltovarmuuspankiksi 1.12. alkaen – huoltovarmuuspankki turvaa maksuliikkeen myös poikkeusoloissa

OP on valittu Suomen valtion huoltovarmuuspankiksi 1.12.2020 alkaen. Nimeämällä huoltovarmuuspankin valtio pyrkii aiempaa parempaan varautumiseen ja jatkuvuuden turvaamiseen maksuliikkeen hoitamisessa. Valinta huoltovarmuuspankiksi osoittaa, että OP koetaan vakaaksi ja luotettavaksi toimijaksi myös poikkeusoloissa.

Huoltovarmuustoimenpiteillä varaudutaan ylläpitämään yhteiskunnalle elintärkeitä toimintoja mahdollisimman lähellä normaalitilaa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Osana huoltovarmuutta keskeytyksetön maksuliike turvaa yhteiskunnan toimintakyvyn ja kansalaisten toimeentulon kannalta tärkeiden maksujen liikkumisen.

”Huoltovarmuuden merkitys on kasvanut globaalin epävarmuuden ja tietoturvariskien lisääntyessä, ja olemmekin OP:lla panostaneet merkittävästi huoltovarmuuden kannalta kriittisten toimintojen kehittämiseen. Valintamme valtion huoltovarmuuspankiksi kuvaa sitä, että olemme onnistuneet omalta osaltamme kantamaan vastuuta yhteiskunnallisesti tärkeäksi koetun maksuliikenteen jatkuvuuden turvaamisessa. Meidät koetaan vakaaksi ja erittäin luotettavaksi toimijaksi myös poikkeusoloissa”, kertoo OP Yrityspankin toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi.

Huoltovarmuuden näkökulmasta kriittisiä maksuliikkeen palveluita ovat esimerkiksi toistuvaissuoritukset, kuten palkat ja etuudet. Huoltovarmuuspankin vaatimuksena on kyetä tuottamaan maksuliikepalvelut Suomessa sijaitsevin järjestelmin.

”Koronaepidemian synnyttämät poikkeusolot ovat vain korostaneet huoltovarmuuden merkitystä yhteiskunnassa. Olemme ylpeitä, että OP on valittu ainoana pankkina Suomessa kykeneväksi turvaamaan valtion maksuliikettä ja voimme jatkossa olla parantamassa poikkeustilanteisiin varautumista entisestään”, Keitaanniemi sanoo.