OP Varainhoito mukaan sijoittaja-aloitteeseen metsäkadon pysäyttämiseksi

OP Varainhoito on mukana Investor Policy Dialogue on Deforestation -aloitteessa (IPDD), jonka tavoitteena on pysäyttää metsäkato haavoittuvaisimmista paikoista maailmassa. Brasilia on ensimmäinen valtio, johon vaikuttaminen suuntautuu.

IPDD on sijoittajien yhteistyönä perustama vaikuttamisaloite, joka perustettiin kesällä 2020. Aloitetta tukee 43 sijoittajaa, joiden hallinnoitavat varat olivat marraskuussa 2020 yhteensä noin 6 biljoonaa dollaria. 

- Sademetsien kadolla on valtava vaikutus ilmastonmuutoksen etenemiseen ja ekosysteemeihin. Aloitteen tavoitteena on luoda vuoropuhelua metsäkadon pysäyttämiseksi. IPDD-hankkeella pyritään esimerkiksi varmistamaan investointien pitkäaikainen taloudellinen kestävyys maissa, joihin on sijoitettu, edistämällä kestävää maankäyttöä ja metsänhoitoa sekä ihmisoikeuksien kunnioittamista, kertoo salkunhoidon ESG-asiantuntija Juulia Kangas OP Varainhoidosta. 

Vaikuttamistyössä keskustellaan kohdemaiden julkisten virastojen ja erilaisten järjestöjen kanssa. Hanke tekee yhteistyötä keskeisten sidosryhmien kanssa kannustaakseen sellaisten sääntelypuitteiden hyväksymistä ja täytäntöönpanoa, joilla varmistetaan luonnonvarojen suojelu ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Tällä hetkellä vaikuttaminen keskittyy Brasiliaan. 

- Sijoittajien intressissä on jatkossakin sijoittaa laajasti valtioiden velkakirjoihin ja auttaa todistamaan, kuinka taloudellisen kehityksen ja ympäristön suojelemisen ei tarvitse olla toisiaan poissulkevia asioita, jatkaa Juulia Kangas. 

Aloitteella sijoittajat kehottavat Brasilian hallitusta osoittamaan selkeää sitoutumista metsäkadon eliminointiin ja alkuperäiskansojen oikeuksien suojelemiseen. Lue lisää aloitteesta täältä.