OP Varainhoito TCFD:n viralliseksi tukijaksi

Ilmastonmuutos vaikuttaa meihin monella tavalla. Yritystoiminnassa esimerkiksi regulaation tuomat vaatimukset lisääntyvät ja sään ääriolosuhteet, kuten kuumuus ja kuivuus saattavat vaikuttaa raaka-aineiden saatavuuteen. Sijoitustoiminnassa on entistä tärkeämpää tiedostaa ilmastonmuutoksen vaikutukset sijoituskohteisiin.

Avainasemassa ilmastonmuutoksen vaikutusten arvioinnissa on yhtenäisen ja vertailukelpoisen tiedon saatavuus. TCFD:n ( The Task Force on Climate-related Financial Disclosures) tavoitteena on saavuttaa yrityksille yhtenäinen tapa raportoida ja seurata ilmastonmuutoksen vaikutuksia, riskejä ja mahdollisuuksia ja tarjota läpinäkyvää tietoa sijoittajille. Samalla yritysten tietoisuus ilmastonmuutoksen vaikutuksista niiden liiketoimintaan ja toimintaympäristöön lisääntyy.

– TCFD:n tukemisella toivomme saavamme yhä laadukkaampaa dataa yrityksistä oman päätöksentekomme tueksi. Uskon, että TCFD:n suosituksista on paljon hyötyä myös raportoivalle yritykselle, sanoo ESG yksikönpäällikkö Annika Manninen.

OP Varainhoidon sijoituspolitiikan mukaan poissuljemme yhtiöitä aktiivista sijoituksista ilmastonmuutoksesta johtuvin taloudellisin perustein.  Poissulku koskee esimerkiksi hiilestä riippuvaisia kaivos- ja sähköyhtiöitä.  Kuulumme myös Climate Action 100+ aloitteeseen, minkä puitteissa olemme vaikuttaneet useisiin yrityksiin ilmastonmuutoksen näkökulmasta.