OPn ekonomistit: Suhdanteen veto säilyy hyvänä myös vuonna 2018

OPn ekonomistit arvioivat Suomen talouskasvun jatkuvan hyvänä ja laaja-alaisena myös vuonna 2018. Suhdannenousu on pohjimmiltaan vasta alkutekijöissä ja inflaatiopaineet vähäisiä. Maailmalla rahapolitiikan viritys kääntyy vähitellen kiristäväksi, mutta se ei uhkaa vientimarkkinoiden vakaata kasvua. Suhdannekehityksen riskit ovat edelleen pääasiassa poliittisia.

OPn ekonomistit arvioivat Suomen talouden kasvavan hyvää 2,5 %:n vauhtia sekä tänä että ensi vuonna. Keväällä OPn ekonomistit ennustivat BKT:n kasvavan tänä vuonna 2,3 % ja ensi vuonna 2,0 %.

- Talouskasvu on jo nyt tukevalla pohjalla, mutta ensi vuonna käy yhä selvemmin ilmi, että Suomi on saanut tehtyä pesäeron heikkoihin vuosiin kunnon suhdannenousulla, toteaa pääekonomisti  Reijo Heiskanen.

Taloutta tukee ekonomistien mukaan viennin veto, joka perustuu niin vientikysyntään, kilpailukyvyn paranemiseen kuin yritysten omiin toimiin viennin lisäämiseksi. Euron vahvistuminen hidastaa vientiä vain hieman.

OPn ekonomistit ennakoivat investointien kasvavan ripeästi laajalla rintamalla. Ensi vuonna asuinrakennusinvestointien kasvu hidastuu, mutta taso on korkea. Muu rakentaminen lisääntyy edelleen nopeasti. Lisäksi yritykset investoinnit hyvää tahtia.

Yksityinen kulutus on kasvanut reippaasti vahvan kuluttajien luottamuksen tukemana. Ekonomistien ennusteen mukaan yksityinen kulutus lisääntyy käytettävissä olevia tuloja nopeammin sekä tänä että ensi vuonna.

- Varsinkin nousukauden alussa on luonnollista, että säästäminen laskee, kun rohjetaan jälleen tehdä isojakin hankintoja. Hankintoihin käytetään säästöjä, mutta myös lainarahaa. Valtaosa kotitalouksista selviää veloistaan ongelmitta, mutta korkojen nousuun on syytä varautua, kertoo ekonomisti Henna Mikkonen.

Inflaation ekonomistit ennustavat säilyvän euroaluetta hitaampana. Kuluttajahintojen ennustetaan nousevan tänä vuonna 0,8 % ja ensi vuonna 1,1 %. Raaka-aineiden hinnoista ei juuri tule hintapaineita. Palkat noussevat edelleen verrattain maltillisesti, ja inflaatio-odotukset ovat parin hitaan inflaation vuoden jälkeen matalat.

OPn ekonomistien arvion mukaan työllisyyden kasvu nopeutuu, ja työttömyysaste kääntyy jälleen selvempään laskuun ja painuu ekonomistien arvion mukaan 7,8 prosenttiin ensi vuonna. Työllisyysaste nousee vuonna 2018 arvion mukaan 70,4 prosenttiin.

Ennusteen mukaan myös julkisen talouden vaje pienenee ja velkasuhde pysyy laskussa. Julkinen talous täyttää EU:n kriteerit, mutta kestävyysvaje ei ole poistunut.

- Työttömyys- ja työllisyysasteilla mitattuna Suomella on vielä matkaa korkeasuhdanteeseen. Pidemmän aikavälin kannalta on kriittistä, miten työvoimakapeikkojen syntymistä voidaan ehkäistä. Tässä katseet kääntyvät myös yrityksiin. Ammattitaitoista työvoimaa ei kasva matalilla oksilla. Nuoria, ja miksei muitakin, on pystyttävä palkkaamaan kasvamaan tehtäviinsä. Tässä pitäisi olla yhteinen intressi kaikilla tahoilla, selvittää Heiskanen.

Rahapolitiikan iso pyörä kääntyy

- Maailmantalouden kasvu elpyi hyvään vauhtiin vuoden 2017 alkupuolella ja näkymät ovat vakaat myös jatkossa. Suhdanteen veto ei ole historiallisesti katsoen erityisen vahvaa, mutta verrattain laaja-alaista niin maantieteellisesti kuin toimialoittain, Heiskanen kertoo.

Yhdysvalloissa talous kasvaa vakaasti ja jokseenkin samaa vauhtia euroalueen kanssa. Myönteisestä kehityksestä huolimatta inflaationäkymät ovat maltilliset molemmilla puolilla Atlanttia.

OPn ekonomistit uskovat, että Yhdysvalloissa keskuspankki alkaa vähitellen pienentää tasettaan ja nostaa korkoja tasaiseen tahtiin. Matalahko inflaatio mahdollistaa rauhallisen ja ennakoitavan tahdin politiikan kiristämisessä.

- Rahapolitiikan suunta kääntyy vähitellen kiristäväksi. Näillä näkymin suunnanmuutos voidaan tehdä rauhassa harkiten, eikä se järkytä ensi vuoden aikana vakaana jatkuvaa suhdannetta, arvioi pääekonomisti Heiskanen.

EKP ilmoittaa syksyllä osto-ohjelmansa jatkosta. OPn ekonomistit arvioivat EKP:n vähentävän ostojaan vähitellen siten, että ne jatkuvat ainakin vielä alkuvuoden. Ensimmäinen koronnosto ajoittunee talveen 2018-19.

OPn ekonomistien näkemyksen mukaan suurimmat ja yllättävimmät riskit ensi vuoden talouskehitykseen ovat geopoliittisia.

OPn suhdanne-ennuste luettavissa täällä: https://uusi.op.fi/op-ryhma/medialle/raportit/markkinatietoa

@OP_Ekonomistit  
@Reiskanen  
@HennaMikkonen1  
@jjwidgren