Kaupungin valot

Uusi eettinen ohjeistus ohjaa OPn valuutta- ja valuuttajohdannaiskauppaa

OP Ryhmän keskuspankkina toimiva OP Yrityspankki Oyj on allekirjoittanut sitoumuksen uuteen kansainväliseen valuutta- ja valuuttajohdannaiskaupan eettiseen ohjeistukseen.

FX Global Code -ohjeistuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa ja parantaa valuuttamarkkinoiden likviditeettiä ja toimivuutta sekä tehdä valuutta- ja valuuttajohdannaismarkkinoilla toimimisesta avointa, reilua ja läpinäkyvää.

”Haluamme olla mukana ja sitoutua valuutta- ja valuuttajohdannaiskaupan kehittämiseen. Kansainvälisesti on nyt löydetty yhteinen sävel, jota tukevat sekä keskuspankit että markkinaosapuolet. OP Yrityspankissa sitoudumme jatkuvasti kehittämään prosessejamme yhä paremmiksi ja vastaamaan FX Global Codeen”, sanoo tasehallinta- ja keskuspankkitoiminnasta vastaava johtaja Elina Ronkanen-Minogue.

FX Global Code perustuu kuuteen päälinjaan ja 55 periaatteeseen. Päälinjat ovat:

  1. Etiikka – Oikeudenmukaisuuden, ammattimaisuuden, eheyden, avoimuuden ja rehellisyyden vahvistaminen
  2. Hallinto – Selkeiden vastuiden ja velvoitteiden luominen valuuttatoiminnalle
  3. Kaupankäynti – Huolellisuuden noudattaminen kaupoista neuvoteltaessa ja niitä toteutettaessa
  4. Tiedon jakaminen – Selkeän ja tarkan viestinnän edistäminen ja luottamuksellisen tiedon huolellinen käsittely
  5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta – Vankan valvontaympäristön edistäminen ja ylläpitäminen
  6. Kauppojen vahvistaminen ja selvitys – Luotettavien, tehokkaiden ja riskiä vähentävien vahvistus- ja selvitysprosessien käyttöönotto

”On hienoa, että saamme yhdenmukaistettua globaalia ohjeistusta ja voimme edistää ja vankistaa valuuttamarkkinoiden ja valuuttatoimintamme avoimuutta ja eheyttä. Tämä on myös selkeä viesti asiakkaillemme. Haluamme aina pyrkiä tarjoamaan parasta palvelukokonaisuutta”, sanoo valuuttatuotteiden myynnistä vastaava johtaja Pekka Petro.

FX Global Code on laadittu keskuspankkien ja markkinatoimijoiden yhteistyönä Baselin pankkivalvontakomitean suunnitelmien pohjalta. FX Global Code julkaistiin alun perin toukokuussa 2017 tarkoituksenaan muodostua yhtenäiseksi ja kiinteäksi osaksi valuutta- ja valuuttajohdannaistukkumarkkinaa.