Uusi rahasto täydentää reaaliomaisuusrahastojen perhettämme

Euroopan osakemarkkinoille sijoittava uudistettu OP-Reaaliomaisuusyhtiöt-sijoitusrahasto sijoit-taa jatkossa kiinteistösijoitusyhtiöiden lisäksi myös infrayhtiöihin.

Rahaston sijoitukset hajautetaan laajemmin vuokra-asuntoihin, toimitila-, palvelu- ja logistiikkakiinteistöihin sekä sähkön-, kaasun- ja vedenjakeluyhtiöihin tai muihin infrayhtiöihin. Näin rahasto tuo listatut infrastruktuuri- ja kiinteistösijoitukset vaivattomasti yhdellä sijoituksella sijoittajan ulottuville.

– Uudet sijoituskohteet mahdollistavat laajemman hajautuksen ja tarjoamme rahastojen osuudenomistajille sijoituskohteet, joilla on arviomme mukaan pitkällä aikavälillä edellytykset parempaan tuottoon, kertoo vaihtoehtoisista sijoitustuotteista vastaava johtaja Erkko Ryynänen.

– Suhteessa muihin listattuihin yrityksiin reaaliomaisuusyhtiöt maksavat hyvää osinkotuottoa ja niiden hinta vaihtelee vähemmän kuin muilla osakkeilla. Reaaliomaisuudelle on tyypillistä vakaa ennustettava tuotto ja inflaatiosuoja. Tuoton ohella reaaliomaisuus tarjoaa sijoittajalle hajautushyötyjä suhteessa perinteisiin osakkeisiin ja korkosijoituksiin, Ryynänen jatkaa.

Perustilanteessa uudistettu rahasto sijoittaa Euroopan osakemarkkinoille listattuihin kiinteistösijoitusyhtiöihin 70 % ja infrayhtiöihin 30 %. Rahasto on auki merkinnöille päivittäin.

OP-Kiinteistö-sijoitusrahasto muuttuu OP-Reaaliomaisuusyhtiöt-sijoitusrahastoksi

OP-Kiinteistö -sijoitusrahaston sääntömuutoksen yhteydessä rahaston nimi muutetaan kuvaamaan enemmän nykyistä sijoituspolitiikkaa . Rahaston nimenmuutos ja uudistettu sijoituspolitiikka astuvat voimaan 18.1.2022. OP-Kiinteistö -sijoitustusrahastoon voit tutustua täältä.