Yritysten maksaminen nopeutuu entisestään – OP laajentaa reaaliaikaista maksamista yritysten reskontramaksuihin ensimmäisenä Suomessa

OP:n asiakkaat ovat voineet vastaanottaa reaaliaikaisia SEPA pikasiirtoja huhtikuusta 2019 alkaen. Syyskuussa 2020 yritysten maksaminen nopeutuu entisestään, kun reaaliaikamaksaminen tulee mahdolliseksi yritysten käytetyimmässä maksukanavassa, Web Services -kanavassa. Muutoksen myötä myös yritysten taloushallinnon ohjelmistoista maksuun lähettämiä maksuaineistoja voidaan alkaa ohjata reaaliaikaisesti ja yrityksen lähettämät kiireelliset maksut, kuten asiakaspalautukset, voidaan maksaa välittömästi saajien tileille.

SEPA pikasiirto mahdollistaa euromääräisten tilisiirtojen toteutumisen sekunneissa palvelussa mukana olevien pankkien välillä. 22.9.2020 SEPA pikasiirto laajenee yritysten käyttämään Web Services -maksukanavaan, jonka myötä myös yritysten reskontristaan maksuun lähettämiä maksuaineistoja, kuten ostolaskuja, voidaan alkaa ohjata reaaliaikaisesti. Maksut toteutuvat reaaliaikaisina jo tällä hetkellä maksettaessa yksittäisiä maksuja yritysten op.fi- ja OP-yritysmobiili -palveluissa SEPA pikasiirtoja vastaanottaviin pankkeihin.

”OP on Suomessa ensimmäinen pankki, joka alkaa ohjata yritysten nykyisin yleisimmin käyttämän maksamisen palvelukanavan, Web Services -kanavan kautta lähettämiä maksuja reaaliaikaisesti. Olemme OP:ssa alusta asti nähneet, että reaaliaikaisuudella voi olla myönteinen vaikutus yritysten toiminnan tehokkuudelle ja kassatilanteelle, ja sen myötä yritykset pystyvät tarjoamaan asiakkaille nopeampaa ja siten parempaa palvelua”, kertoo OP:n maksuliikepalveluista vastaava johtaja Antti Karhu.

Vuonna 2019 OP:sta lähti maksuun yhteensä 917,5 miljardia euroa ja lähteviä SEPA-maksuja tehtiin lähes 450 miljoonaa kappaletta. Tämä on noin 42 % Suomessa välitettävistä maksuista. Maksujen euromääräisestä arvosta suurin osa on yritysten tekemiä maksuja, ja niistä 85 % kulkee Web Services -maksukanavan kautta. Muutos tarkoittaa siis nopeampaa maksamista isolle osalle OP:n yritysasiakkaista.
Yritysten näkökulmasta maksamisen reaaliaikaistuminen tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että maksut ovat nopeammin perillä saajan tilillä. Tällä hetkellä yritysten aineistomaksut ovat perillä maksunsaajilla toisissa pankeissa joko myöhemmin samana päivänä tai vasta seuraavana pankkipäivänä.

”Muutoksen myötä yritys voi esimerkiksi vähentää maksamiseen käyttämiensä tilien määrää, kun se ei jatkossa enää tarvitse tilejä eri pankkiryhmissä. Isoja hyötyjä saavutetaan myös siinä, että yrityksen lähettämät, tarvittaessa kiireelliset maksut, kuten vakuutuskorvaukset, asiakaspalautukset tai yksittäiset palkkasuoritukset voidaan maksaa välittömästi saajien tileille. Lisäksi reaaliaikaisella maksulla voidaan tarvittaessa vapauttaa nopeasti toimittajan myöntämää asiakasluottolimiittiä lisätilauksiin, ja sitä kautta nopeuttaa toimituksia”, OP:n maksuliikepalveluiden Business Lead Hanna Äijälä kertoo.

OP:n asiakkaat saavat reaaliaikamaksut käyttöönsä automaattisesti, ilman toimenpiteitä. Yritysten massamaksujen reaaliaikaistumisen lisäksi muutos koskee myös Web Services -kanavan kautta lähetettäviä yksittäisiä maksuja.

”Web Services -aineistonsiirtokanavan rinnalle OP on tuonut viime vuodesta lähtien uusia täysreaaliaikaisia API-ratkaisuja, joilla yritykset voivat kytkeä reaaliaikaisen maksuliikkeen ja tilitapahtumatiedot entistäkin joustavammin yrityksen järjestelmiin, myös yrityksen taloushallinnon ulkopuolelle. Lisäksi API-palveluna on tarjolla uusia mahdollisuuksia yrityksen maksuliikkeen hoitoon, kuten esimerkiksi virheellisten maksujen palautuksiin”, Äijälä sanoo.

”Kuluttajat osaavat odottaa nopeutta kaupankäynniltä ja palveluiden saatavuudelta. Siksi yritysten kannattaakin hyödyntää maksuliikenteen reaaliaikaistuminen parhaalla mahdollisella tavalla”, Äijälä jatkaa.