Coronavirusets inverkan på bank- och försäkringstjänster

På den här sidan har vi sammanställt anvisningar och nyheter om bank- och försäkringstjänster i anslutning till coronaviruset.

Hur kan jag sköta mina bank- och försäkringsärenden?

Under rådande läge rekommenderar vi våra digitala kanaler.

Vår kundtjänst är överbelastad särskilt i frågor som gäller reseförsäkringar, ansökan om amorteringsfrihet för lån samt sparande och placering. Vi beklagar att väntetiden är längre än normalt både i våra telefon- och meddelandetjänster.

Det kan förekomma ändringar i kontorens öppettider och tjänster på grund av rådande undantagssituation. Notera också att antalet personer som vistas i Andelsbankens väntrum är begränsat till 10. En del banker erbjuder separata tider för skötseln av ärenden för personer som hör till riskgruppen. Kontrollera läget i din andelsbank på sidan op.fi.

Det är viktigt att närstående hjälper dem som inte kan använda nätbanken eller betalkort. Exempelvis åldringar, personer med funktionsnedsättning och personer som står under intressebevakning kan behöva stöd.

Kontrollera tillsammans med din närstående att alla betalningar blir skötta utan besök på banken. Regelbundna räkningar kan överföras till avgiftsfri direktbetalning. Då betalas räkningen automatiskt i tid och med korrekta betalningsuppgifter. Om direktbetalning inte är en möjlighet, kan man använda betalkuvert. Se till att din närstående har tillräckligt med betalkuvert hemma för andra betalningar. Du kan hämta betalkuvert för din närstående på vilket andelsbankskontor som helst.

Läs mer om direktbetalning, betalkuvert och andra alternativ för att betala räkningar

Vid bankernas kassatjänster sker det många kundmöten, och det ska vara så tryggt som möjligt att sköta ärenden i synnerhet för alla som hör till riskgrupperna. Därför är det viktigt att alla kunder som kan använda självbetjäningskanaler, det vill säga nätbanken och betalkort, använder de här tjänsterna i stället för kontorstjänster.

Hjälp vid ekonomiska bekymmer