Coronaviruset – frågor och svar

För att hjälpa dig har vi sammanställt svar på vanliga frågor om hur coronaviruset inverkar på skötseln av bank- och försäkringsärenden.

Skötseln av ärenden

 

Vi försöker överföra skötseln av alla ärenden som kan överföras till våra digitala kanaler och betjänar på kontoren endast då det är nödvändigt. På en del av våra bankkontor erbjuder vi nu separata betjäningstider för kunder som behöver särskilt stöd. Aktuell information om öppettiderna och andra bankspecifika ändringar får du genom att följa din banks webbsidor och information.

Se din banks webbsidor

Iaktta myndigheternas rekommendationer och håll dig hemma, om du till exempel har återvänt från utlandet inom 14 dagar eller har ens lindriga förkylningssymptom. Observera att vi undviker att skaka hand under epidemin.

På grund av de speciella omständigheterna kan det hända att andelsbankerna blir tvungna att ändra sina öppettider. Kontrollera om din andelsbank har avvikande öppettider. >

 

Vi har tillfälligt stängt enskilda kontor, men vi försöker säkerställa att tjänsterna fortsättningsvis håller en tillräckligt hög nivå överallt i Finland.

Vi fäster särskild vikt vid att trygga tjänsterna för de kunder som inte kan använda nätbank. Exempelvis räkningar som kunder brukar betala i kassan kan ändras till direktbetalning. Samtidigt ser vi till att kunderna har tillräckligt med betalkuvert för minst en månad. Vi strävar efter att informera om ändringar så aktivt som möjligt.

Det är viktigt att närstående hjälper dem som inte kan använda nätbanken eller betalkort. Exempelvis åldringar, personer med funktionsnedsättning och personer som står under intressebevakning kan behöva stöd.

Kontrollera tillsammans med din närstående att alla betalningar blir skötta utan besök på banken. Regelbundna räkningar kan överföras till avgiftsfri direktbetalning. Då betalas räkningen automatiskt i tid och med korrekta betalningsuppgifter. Om direktbetalning inte är en möjlighet, kan man använda betalkuvert. Se till att din närstående har tillräckligt med betalkuvert hemma för andra betalningar. Du kan hämta betalkuvert för din närstående på vilket andelsbankskontor som helst.

Läs mer om direktbetalning, betalkuvert och andra alternativ för att betala räkningar

Vid bankernas kassatjänster sker det många kundmöten, och det ska vara så tryggt som möjligt att sköta ärenden i synnerhet för alla som hör till riskgrupperna. Därför är det viktigt att alla kunder som kan använda självbetjäningskanaler, det vill säga nätbanken och betalkort, använder de här tjänsterna i stället för kontorstjänster.

Vi försöker boka om tidsbokningarna på kontoren till telefonmöten. Du kan också själv i tjänsten op.fi ändra en tid som du tidigare bokat för ett möte på kontoret till ett telefonmöte. Du kan boka en ny tid för ett telefonmöte i tjänsten op.fi.

Så här ändrar du ditt möte till ett telefonmöte:

 1. Välj Framtida möten
 2. Välj Ändra
 3. Ta först bort krysset i rutan Möte på kontoret och välj mötesformen Per telefon
 4. Sök lediga tider
 5. Bekräfta bokningen

Genom att logga in i tjänsten op.fi når du vår chatt där du betjänas av vår kundbetjäningsrobot. Via chatten får du snabbt svar på de vanligaste frågorna. Observera att chatten tyvärr inte i dagsläget betjänar i försäkringsärenden.

På grund av den rådande undantagssituationen kan vem som helst som en delägare litar på lämna in räkningar och dokument på kontoret. Delägare som tillhör riskgruppen behöver alltså inte besöka kontoret på grund av dödsboärenden.

Delägare som är kunder hos OP kan också lämna in räkningar och dokument digitalt som en bilaga till ett nätmeddelande, och då styrs bilagorna till oss för behandling.

En bouppteckning ska i regel vara klar senast 3 månader efter dödsdagen, men det är möjligt att vid behov ansöka om avgiftsfri förlängd tidsfrist hos Skatteförvaltningen.

Du kan sköta en bostadsaffär genom OP Hem digitalt utan att köpslutet ordnas i banken. I en digital bostadsaffär godkänner säljaren och köparen köpebrevet med sina bankkoder.

Läs mer (på finska) om OP Hems digitala bostadsaffärer

 

Amorteringsfrihet

 

Vi erbjuder amorteringsfrihet för bolån och konsumentkrediter med säkerhet. Den här möjligheten erbjuds sådana kunder vars skuldbetalningsförmåga tillfälligt har försvagats på grund av coronaviruset.

Vi rekommenderar att våra kunder endast ansöker om amorteringsfrihet då det behövs. Observera att om kunderna ansöker om amorteringsfrihet för säkerhets skull blir både köerna och behandlingstiderna längre i vår lånetjänst.

Du kan ansöka om ändring i tjänsten op.fi. Vi följer de processer och kriterier som banken i allmänhet iakttar då ändringar i betalningsplaner beviljas.

Enligt servicetariffen är expeditionsavgiften normalt 120 euro från och med den 1 april.

Tyvärr är tjänsten överbelastad då antalet ansökningar ökar till följd av de speciella omständigheterna. Vi besvarar varje ansökan så fort som möjligt. Det är bra att vara beredd på en väntetid på några veckor. Vi gör allt vi kan för att effektivisera behandlingen av ansökningar. Vi beklagar olägenheterna och hoppas att våra kunder har tålamod och förståelse.

Varje ansökan och situation hanteras från fall till fall. Om du har betalningssvårigheter, kan du lämna en ny ansökan om amorteringsfrihet.

Om behandlingen och beslutet fördröjs till följd av rusningen, erbjuder vi från fall till fall den bästa möjliga lösningen för dig. Vänta på behandlingen och beslutet. Eventuella förfrågningar ökar rusningen i våra tjänster ytterligare. Vi gör allt vi kan för att effektivisera behandlingen av ansökningar. Vi beklagar olägenheterna och hoppas att våra kunder har tålamod och förståelse.

Den maximala amorteringsfriheten (12 mån.) räknas från ansökningsdagen. Det lönar sig alltså inte att ansöka om amorteringsfrihet på förhand, utan närmare den önskade tidpunkten.

Du kan göra ändringar via nättjänsten op.fi. Du får årligen en avgiftsfri månad för din Flex- eller Specialkredit. Under den månaden betalar du inte ränta eller amortering på lånet. För betalningsfriheten debiteras inga kostnader.

Du kan också ändra månadsbetalningen eller förfallodagen för krediten samt vid behov höja beloppet för din Flexkredit.

Läs mer om ändringarna

Om du redan är kund hos OP och du har Andelsbankens nättjänstkoder, ser du bilfinansieringsuppgifterna genom att logga in i tjänsten op.fi. Uppgifterna finns på sidan Mina lån.

Om du inte har OP:s nättjänstkoder, kan du tyvärr inte se dina finansieringsuppgifter på nätet. Det återstående finansieringsbeloppet ser du enkelt i den senaste fakturan eller så kan du ringa vår kundtjänst på numret 010 252 5843.

Vi erbjuder tre (3) månaders amorteringsfrihet för privatkunders avbetalningsavtal för bil, om coronapandemin har försvårat skuldbetalningen.

Amorteringsfrihet för avbetalningsfinansiering betyder att du betalar endast krediträntorna och handläggningsavgiften för avbetalningsavtalet. Amorteringsfriheten förlänger din avtalstid med det antal månader som amorteringsfriheten varar, alltså tre månader. Vi tar inte ut någon serviceavgift för en ändring som görs på grund av coronapandemin.

Du kan ansöka om amorteringsfrihet för OP Företagsbankens avbetalningsfinansiering för bil på adressen https://rahoitus.op.fi/lyhennysvapaa (på finska)

Vi kontaktar dig inte separat om vi inte behöver ytterligare information för ansökan. När din ansökan har behandlats sänder vi dig en ny betalningsplan som krypterad e-post.

Tyvärr är tjänsten överbelastad då antalet ansökningar ökar till följd av undantagssituationen. Vi besvarar varje ansökan så fort som möjligt. Det är bra att vara beredd på en väntetid på några veckor. Vi gör allt vi kan för att effektivisera behandlingen av ansökningar. Vi beklagar olägenheterna och hoppas att våra kunder har tålamod och förståelse.

Voit hakea maksuohjelman muutosta OP Yrityspankin myöntämään OP Autoleasing -sopimukseen lähettämällä sähköpostin osoitteeseen sopimusmuutos@op.fi.

Kerrothan sähköpostissasi seuraavat asiat:

 • Yhteystietosi
 • Puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite
 • Sopimuksen tiedot
 • Sopimusnumero ja mistä erästä alkaen haette tilapäistä maksuohjelmaa (pvm) Huomaathan, että tilapäinen maksuohjelma voidaan myöntää seuraavasta erääntymättömästä erästä.
 • Miten pandemia on vaikuttanut taloudelliseen tilanteeseesi?
 • Arviosi mahdollisen lomautuksen tai työttömyyden kestosta
 • Perustelut muutokselle 

OP Autoleasing -sopimuksissa voimme pienentää vuokraerän väliaikaisesti noin kolmannekseen nykyisestä.

Käsittelemme maksuohjelman muutoshakemukset saapumisjärjestyksessä. Tällä hetkellä käsittelyssä on hieman ruuhkaa, joten odotathan rauhassa. Olemme yhteydessä sähköpostitse, kun hakemus on käsitelty.

Det går att få två betalningsfria månader per kalenderår för engångs- och kontokrediter. Observera att de betalningsfria månaderna inte kan infalla efter varandra. Du kan utnyttja en betalningsfri månad om fakturan ännu inte har förfallit till betalning. Betalningsfria månader får inte infalla under en räntefri eller amorteringsfri period. Det går också att ändra betalningsposten och förfallodagen för krediten.

Om du vill ansöka om och göra ändringar i din konto- eller engångskredit, ring vår kundtjänst på numret 010 252 5811.

Du kan när som helst göra en extra amortering eller betala hela den återstående krediten på en gång. Ange då betalningsuppgifterna på fakturan för månadsbetalningen samt standardreferensen.

Observera att tjänsten är överbelastad då antalet ansökningar ökar till följd av undantagssituationen. Vi besvarar varje ansökan så fort som möjligt. Vi beklagar olägenheterna och hoppas att våra kunder har tålamod och förståelse.

 

Kort och betalningar

 

Användningen av kontanter har begränsats på många håll. Därför lönar det sig att senast nu börja betala med kort. Med kortets kontaktlösa funktion betalar du snabbt och tryggt inköp under 50 euro.

Betalningar mellan privatpersoner sköter du behändigt med OP-mobilens Siirto-betalning, som en girering eller med Pivo. Aktivera Pivos kontaktlösa betalning och betala alla inköp, också dem som överskrider 50 euro, enkelt och tryggt med en Android-telefon vid butikskassan. Det kostar ingenting att ansluta mobilbetalningsfunktionen till ditt kort.

Med OP:s kort betalar du tryggt och smidigt också på nätet. Du kan t.ex. köpa mat och dagligvaror för hemtransport.

Du kan smidigt och avgiftsfritt göra ändringar i ditt OP-Visa-kort och i kreditens månadsbetalningar i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi. Försäkra dig om flexibiliteten i din ekonomi genom att i god tid justera och uppdatera funktionerna för din kortkredit såsom kortets kreditgräns och den månatliga minimibetalningen.

Välj i tjänsten op.fi en månadsbetalning för krediten som passar dig. Genom det har du också möjlighet till mindre amorteringar än tidigare. Den minsta möjliga månadsbetalningen är 2 % av din kreditgräns, men du kan också betala större amorteringar på din kredit. Ändringarna träder i kraft i samband med följande fakturering.

Enligt konsumentskyddslagen och villkoren för kortkredit kan du framställa ett krav på en penningprestation på basis av säljarens avtalsbrott och rikta det till OP-Kortbolaget Abp, om du har betalat en resa med kreditfunktionen på ditt kreditkort. Observera dock att du är skyldig att visa att säljaren har begått ett avtalsbrott, och därför är det i allmänhet nödvändigt att först behandla ärendet med säljaren. I fråga om försäkringsersättningar se punkten Försäkringar.

Om du får en kreditering på ditt kreditkort till exempel för en avbeställd resa, amorteras ditt skuldsaldo med motsvarande belopp eller så bildas det en extrainsättning på ditt kort. Du kan använda extrainsättningen för betalningen av inköp med Credit-funktionen eller så kan du överföra pengar från krediten till ditt bankkonto i OP-mobilen eller tjänsten op.fi. Observera att det för överföring av kredit till kontot debiteras en avgift enligt servicetariffen (2 e + 2,75 % av överföringsbeloppet). Vi rekommenderar att du i första hand använder extrainsättningen för att betala inköp varvid inga extra kostnader tas ut.

Läs mer om användningen av kreditkort

Om returneringen krediteras ett kreditkort som redan har avslutats, kan du inte överföra pengarna eller använda extrainsättningen för betalningen av inköp från ditt kort, utan du ska kontakta kundtjänsten på numret 0100 0500 för att få krediteringen överförd till ditt bankkonto. Om kortet har avslutats, debiteras inga separata avgifter för överföringen.

Om kortinnehavaren inte har OP:s nätbankskoder, kan hen beställa sin PIN-kod genom att ringa vår kundtjänst 0100 0500.

Vi kan leverera PIN-koden hem eller till kontoret. Under undantagsförhållandet är det skäl att beställa PIN-koden direkt till hemadressen. Observera att det inte är möjligt att hämta PIN-koden på kontoret för någon annans räkning. PIN-koden överlåts endast direkt till kortinnehavaren.

Om kortinnehavaren har OP:s nätbankskoder, kan du uppmana din närstående att beställa PIN-koden via tjänsten op.fi. PIN-koden kan beställas genom att först logga in och sedan välja > Dagliga penningaffärer > Mina kort > i kortvyn väljs det kort som PIN-koden behöver förnyas för > Beställ PIN-kod.

 

Sparande och placering

 

Om du inte har brådskande behov för besparingarna, lönar det sig att ta det lugnt och hålla sig till placeringsplanen. Det är bra att minnas att eventuella förluster realiseras först vid försäljningen av placeringar.

Om ditt mål är att utöka din förmögenhet till exempel på minst fem års sikt spelar dessa osäkerhetsmoment ingen större roll. En fungerande placeringsplan och en väldiversifierad portfölj med olika tillgångsklasser och inom dem olika branscher samt olika placeringstidpunkter är placerarens bästa försvar mot nedgången i kurserna. Det kan bli aktuellt att sälja fondandelar om placeringarna är kortfristiga och målet är att få ihop ett visst belopp inom en nära framtid.

Nu när börskurserna har sjunkit rejält, erbjuds goda köptillfällen för långsiktiga, risktåliga sparare. Det är omöjligt att säga när tidpunkten är bäst och vi får säkert se kursfluktuationer ännu en tid framöver. Det lönar sig att tidsmässigt sprida på köpen.  Ett bra spridningssätt just nu är till exempel att månatligen spara i en fond.

Det går att göra återköp ur sparlivförsäkringar och kapitaliseringsavtal som beviljats av OP-Livförsäkring. Återköpet görs med ett nätmeddelande. Välj Spar-, liv- och pensionsförsäkringar som meddelandets ämne. Då du sänder meddelandet, får du närmare anvisningar om vad du ska ange i meddelandet. Behandlingstiden för ansökan är 1–2 veckor. Vid uttag av försäkringsbesparingar tas det ut en eventuell avgift enligt försäkringsvillkoren för återköpet. Avkastningen på försäkringen är skattepliktig kapitalinkomst.

Återköp av pensionsförsäkringar som beviljats av OP-Livförsäkring kan endast göras på de grunder som anges i försäkringsvillkoren. Gruppensionsförsäkringar kan inte återköpas.

Det är också möjligt att göra ett partiellt återköp av en försäkring. Det måste finnas kvar besparingar i försäkringen efter ett partiellt återköp. Du kan kontrollera vilket belopp som måste bli kvar i försäkringen och vilket besparingsbelopp som kan tas ut genom att ringa OP-Livförsäkrings kundtjänst 010 253 6100 (vardagar kl. 8–16).

Du kan enkelt ändra betalningsplanen på sidan Försäkringsbesparingar i nättjänsten. Välj där Betalningsplan. När du har ändrat betalningsplanen, kontrollera de e-fakturor som håller på att förfalla till betalning i ditt e-fakturaarkiv och ta vid behov bort e-fakturor enligt den gamla betalningsplanen.

Ändringar i betalningsplanen, till exempel att du minskar eller avslutar den, kan påverka kostnaderna som tas ut för försäkringen. Närmare information om kostnaderna för din försäkring finns i försäkringsvillkoren och prislistan. Vid behov kan du också kontakta din andelsbank eller OP-Livförsäkrings kundtjänst på 010 253 6100 (vard. kl. 8–16).

Du kan ändra fördelningen av besparingarna på sidan Försäkringsbesparingar i din nättjänst. Öppna Nuvarande besparingar på sidan Uppgifter om avtalet och välj Ändra fördelningen av besparingen. Informationsknappen bredvid rubriken Ändring i fördelning av besparingen ger mer information om hur du genomför förändringen i fördelningen av besparingar. På sidan om ändring i fördelning av besparingen ser du den senast bekräftade besparingssituationen (Nuvarande besparingar) och placeringsfördelningen för placeringsobjekten. Du kan antingen ändra procentandelarna för din nuvarande placeringsportfölj genom att ange nya procentsatser under "Ny fördelning (%)" eller lägga till helt nya placeringar via länken Lägg till placeringsobjekt. Det är kostnadsfritt att göra en ändring i fördelningen av besparingar via nättjänsten.

Prisdatum för placeringsobjekten bestäms enligt när ändringsuppdraget har lämnats och beroende på reglerna för värderingstidpunkten för placeringsobjektet. Ändringsuppdrag som lämnats före kl. 10 på en bankdag bekräftas i regel till kurserna ifrågavarande dag. Om uppdraget lämnas efter kl. 10 eller någon annan dag än en bankdag, verkställs ändringen till värdet följande bankdag.

I några placeringsobjekt (OP-Japan A, OP-Kina A, OP-Liv Asien Index, OP-Växande Medelklass A, OP-Tillväxtmarknad Aktie A, OP-Japan Stjärnor A, OP-Asien Tillväxtmarknader A, OP-Liv Världen Index, Placeringskorgen OP-Garantivärde 80, Placeringskorgen OP-Garantivärde 85, FIM Förvaltning Pension, FIM Förvaltning) verkställs uppdraget till följd av en senare värderingstidpunkt för placeringsobjektet först till värdet följande bankdag. Om uppdraget således lämnas före kl. 10, verkställs det till värdet på följande bankdag efter uppdraget. Om uppdraget lämnas efter kl. 10 eller någon annan dag än en bankdag, verkställs ändringen till värdet på den andra bankdagen efter uppdraget.

Ändringen av fördelningen av besparingarna bekräftas i din nätbank när alla placeringsobjekt har fått ett värde.

Trots de speciella omständigheterna är OP:s insättningsgaranti oförändrad.

 

Företagskunder

 

OP Gruppen underlättar ekonomin för sina företagskunder som har drabbats av ekonomiska problem på grund av coronakrisen. Företagskunderna har möjlighet att skjuta upp kreditbetalningen, om coronapandemin har påverkat företagets kreditbetalningsförmåga.

Så här ansöker du om amorteringsfrihet för företagslån 

 • Logga in i tjänsten op.fi och fyll i en ansökan på nätet. Om du inte har OP:s nättjänstkoder, ska du kontakta din andelsbank.
 • Du kan ansöka om amorteringsfrihet för lån i tjänsten op.fi om du har rätt att sköta företagets finanser.
 • Under den amorteringsfria perioden betalar du endast räntan och lånebetalningskostnaderna.
 • Vi behandlar din ansökan så fort som möjligt. Vi kontaktar ditt företag när vi fått din ansökan.

Vi erbjuder finansieringsalternativ för företagens behov. Du kan ansöka om finansiering för ditt företag enkelt på nätet. Våra experter kontaktar dig när vi tagit emot ansökan. Fyll i ansökan. >

Du kan också kontakta din andelsbank direkt. Boka tid för ett telefonmöte. >

Vi ber dig vänta i lugnt och ro på att ansökan behandlas. Vi tar från fall till fall fram den bästa möjliga lösningen för ditt företag, och strävar efter att också beakta de betalningsposter som förfaller under behandlingstiden.

Till följd av coronaviruset har många evenemang och tillställningar inhiberats och betalningarna ska returneras. 

Om du har skickat en e-faktura kan du i OP-företagsmobilen skicka en kreditnota genom att klicka på den faktura som du vill ska krediteras > klicka på de tre punkterna uppe till höger intill fakturanumret > klicka på “Upprätta kreditnota”.

I nättjänsten op.fi kan du skicka en kreditnota genom att välja “Använd som underlag för ny e-faktura” bland uppgifterna för den faktura som ska krediteras och genom att skriva in beloppen som negativa belopp. Dessutom lönar det sig att nämna att den faktura som skickas krediterar en tidigare faktura.

Beträffande andra fakturor hittar du betalarens namn i ditt företags kontotransaktioner i tjänsten op.fi. Det lönar det sig att vara i kontakt med betalaren i anslutning till returneringen.

Voit hakea tilanteen niin vaatiessa leasing- tai investointirahoitussopimuksiin kolmen tai maksimissaan kuuden kuukauden mittaista muutosta maksuohjelmaan.

Muutos toteutetaan joko jatkamalla sopimusaikaa tai siirtämällä muutoksen aikaisten maksuerien lyhennysosuudet erääntymään tämän jakson jälkeisiin maksueriin. Myönnetyn muutosjakson aikana laskutetaan kuitenkin vähintään maksuerän koron osuus, laskupalkkio sekä mahdolliset sopimukseen liittyvät arvonlisävero, vakuutukset, lisäpalvelut tai muut toimenpidepalkkiot. Vuokrasopimuksissa voimme pienentää vuokraerän väliaikaisesti noin kolmannekseen nykyisestä.

Voit hakea leasing- tai investointirahoitukseen maksuohjelmanmuutosta osoitteessa: https://rahoitus.op.fi/lyhennysvapaa.

Jos yrityksen viimeisimmästä tilinpäätöksestä on kulunut yli 6 kuukautta, pyydämme lisäksi lähettämään kuluvasta tilikaudesta väliajon sähköpostiin: sopimusmuutos@op.fi.

Käsittelemme maksuohjelman muutoshakemukset saapumisjärjestyksessä. Tällä hetkellä käsittelyssä on hieman ruuhkaa, joten odotathan rauhassa. Olemme yhteydessä sähköpostitse, kun hakemus on käsitelty.

Kuinka kauan lähettämäni maksuohjelman muutoshakemuksen käsittely kestää?

Valitettavasti palvelussa on ruuhkaa, sillä poikkeustilanne on lisännyt hakemusten määrää. Pyrimme vastaamaan jokaiseen hakemukseen mahdollisimman pian. On hyvä kuitenkin varautua joidenkin päivien tai jopa viikkojen odotusaikaan. Teemme kaikkemme hakemusten käsittelyn tehostamiseksi. Pahoittelemme asiaa ja toivomme asiakkailtamme kärsivällisyyttä ja ymmärrystä.

 

Försäkringar

 

Du kan skicka ett meddelande och be om längre betalningstid för din faktura, om du inte kan betala den på förfallodagen. Du kan sända ett meddelande genom att logga in i tjänsten op.fi. I meddelandet ska du uppge avtalsbeteckning, fakturabelopp och förfallodag samt önskad betalningsdag.

Många resenärer har varit tvungna att ändra på sina planer på grund av coronaviruspandemin. Ersättningarna för inställd resa beror på vilken omfattning skyddet i din reseförsäkring har.

Coronavirus och resenärförsäkringen

Ersätter försäkringen avbeställning av utrikesresor på grund av en allmänfarlig epidemi?

För Pohjola Resenärförsäkring, dvs. den fortlöpande reseförsäkringen, rekommenderas Krisskydd för resenärer. Med stöd av krisskyddet kan resenären söka ersättningar för sin resa om det inträffat till exempel en naturkatastrof, ett terrordåd eller en allmänfarlig epidemi på resmålet.

Ersättning förutsätter dessutom att Finlands utrikesministerium, Finlands beskickning eller motsvarande myndighet avrått från resor till resmålet eller rekommenderat att resande lämnar resmålet. Utrikesministeriet avrådde 12.3.2020 från alla utrikesresor. Begränsningarna av resor till enskilda länder har börjat avvecklas från och med 15.6.2020. När utrikesministeriets avrådan att resa till ett resmål avlägsnas, betalas inte längre ersättning för inställd resa till resmålet i fråga. Kontrollera de aktuella reserekommendationerna på utrikesministeriets webbplats.

Um.fi

Om en avrådan från resor till ett resmål gäller, ersätts från krisskyddet i Pohjola Resenärförsäkring kostnader för inställd utrikesresa om det är mindre än 60 dygn till avresan, om försäkringen tecknats före 12.3.2020 och om resan avbeställts tidigast 12.3.2020 eller senare.

Om det är 60 dygn eller mer till resans början, ska du följa läget. Avbeställning av resa kan inte ersättas från Krisskyddet för resenärer, om det vid tidpunkten för ansökan om ersättning är mer än 59 dygn till resans början. Om coronapandemin fortfarande påverkar förhållandena på resmålet då det är 59 dygn eller mindre till resans början, kan du ansöka om ersättning för avbeställningskostnaderna.

Om du bokat en resa efter 12.3 ersätts inte kostnader för avbeställning av en utrikesresa på grund av coronaviruset från resenärförsäkringens krisskydd.

Från Reseskydd för företag ersätts inte kostnader för avbeställning av resa på grund av en allmänfarlig epidemi. I fråga om resbiljetter och -tjänster gäller det att kontakta researrangören.

I OP-Visa Platinum ingår också ett separat avbeställningsskydd. Om du betalat en utrikesresa med credit-egenskapen hos OP-Visa Platinum ersätts kostnader för avbeställning av resan eller resetjänster oberoende av avbeställningens orsak.

Se anvisningar om hur du ansöker om ersättning i punkten ”Vad ska jag göra om min resa ställs in?”

Ersätter försäkringen avbeställda inrikesresor på grund av en allmänfarlig epidemi?

Finlands regering konstaterade 16.3.2020 att undantagsförhållanden råder i Finland på grund av coronavirusutbrottet. Till följd av detta skulle också onödiga inrikesresor undvikas. Regeringen ändrade på sina riktlinjer om inrikesresor 29.5.2020. Enligt den nya riktlinjen får inrikesresor göras förutsatt att hälso- och säkerhetsanvisningarna gällande coronaviruset iakttas.

Kostnader för avbeställning av inrikesresor ersätts från krisskyddet i Pohjola Resenärförsäkring om

 • försäkringen tecknats före 16.3.2020
 • resan beställts före 16.3.2020
 • resan avbeställts tidigast 16.3.2020 och senast 29.5.2020 och det var mindre än 60 dygn till resans början.

Om resan avbeställts efter 29.5.2020, ersätts inte avbeställningen av resan.

Se anvisningar om hur du ansöker om ersättning i punkten ”Vad ska jag göra om min resa ställs in?”

Övriga  resenärförsäkringar ersätter inte kostnader för avbeställning av resa på grund av en allmänfarlig epidemi. I fråga om resebiljetter och -tjänster gäller det att kontakta researrangören.

Inställda inrikesresor ersätts inte från avbeställningsskyddet i OP-Visa Platinum.

Ersätter försäkringen avbeställningen av resan om jag själv eller mitt resesällskap tillhör en riskgrupp?

Enbart det att man tillhör en riskgrupp ger inte rätt till ersättning från resenärförsäkringarna.

Information om situationer som berättigar till ersättning för avbeställning finns ovan i punkten ”Ersätter försäkringen avbeställning av utrikesresor på grund av en allmänfarlig epidemi?

I OP-Visa Platinum ingår ett separat avbeställningsskydd. Om du betalat en utrikesresa med creditegenskapen hos OP-Visa Platinum ersätts kostnader för avbeställning av resan eller resetjänster oberoende av avbeställningens orsak.

Var hittar jag mer information om detta?

Pohjola Försäkring följer upp situationen och uppdaterar information om användningen av reseförsäkringar på sin webbplats.  Du ser din egen reseförsäkring också i OP-mobilen, och du fyller behändigt i en skadeanmälan i tjänsten Pohjola Skadehjälpen.

Innan du ansöker om ersättning ska du kontrollera att du har tillgång till alla redogörelser som behövs för ansökan. När du ansöker om ersättning behöver du till exempel resebiljetterna i original och ett intyg från researrangören eller flygbolaget om orsaken till att resan inställdes samt om återbetalningar som gjorts eller om att inga återbetalningar görs.

Coronavirus och resenärförsäkringen

Ta först kontakt med researrangören och tjänsteleverantören och ansök om de avtalsenliga återbe-talningarna hos dem. Efter det kan du söka ersättning ur resenärförsäkringen. Vi ersätter dig för kostnader som researrangören eller någon annan tjänsteleverantör inte är skyldig att återbetala. Om du har betalat tjänsten med kreditkort, ansök alternativt om ersättning för kostnader som hör till researrangörens eller tjänsteleverantörens återbetalningsansvar hos kreditkortsbolaget innan du ansöker om försäkringsersättning. Du hittar OP:s kundanvisningar och ett formulär för kortrekla-mation på webbsidorna.

Innan du ansöker om ersättning ska du kontrollera att du har tillgång till alla redogörelser som behövs för ansökan. När du ansöker om ersättning behöver du till exempel resebiljetterna i original och ett intyg från researrangören eller flygbolaget om orsaken till att resan inställdes samt om återbetalningar som gjorts eller om att inga återbetalningar görs.

Hur söker jag ersättning för en inställd resa?

Behändigast gör du ansökan om ersättning i op.fi eller OP-mobilen. Anvisningar för alla skadesituationer får du på Pohjola Skadehjalpen. Vänligen observera att du kan flexibelt ansöka om ersättning inom ett år från att resan avbeställdes.

Om resan avbeställs på grund av sjukdom som orsakas av coronaviruset, se anvisningarna i punkten ”Vad ska jag göra om jag eller mitt barn insjuknar och jag inte kan resa?”

Avbeställning av resor på grund av epidemiläget på resmålet, då resan beställts före coronapandemin, kan under vissa förutsättningar ersättas ur Krisskydd för resenärer i Pohjola Resenärförsäkring. Om du beställer en utrikesresa efter 12.3.2020 eller en inrikesresa efter 16.3.2020, ersätts inte avbeställning av resan.

I OP-Visa Platinum ingår ett separat avbeställningsskydd, ur vilket kostnader för avbeställning av resa kan ersättas oberoende av orsaken till avbeställningen. Även inställda kommande resor kan er-sättas, om du har betalat utrikesresan med credit-funktionen i OP-Visa Platinum.

Avbeställda inrikesresor ersätts inte från avbeställningsskyddet i OP-Visa Platinum.

Övriga resenärförsäkringsprodukter ersätter inte kostnader för avbeställning av resa på grund av en allmänfarlig epidemi.

Vid skador till följd av försening och väntan är situationerna så mångskiftande och ersättningsbarheten påverkas av så många faktorer att det är omöjligt att uppskatta ersättningsbarheten på förhand. Om till exempel myndigheten stänger flygfältet och du blir försenad från en fortsatt förbindelse på grund av det, kan du ha rätt till ersättning, varvid du kan söka ersättning från resenärförsäkringen till exempel via nättjänsten.

Innan du ansöker om ersättning ska du kontrollera att du har tillgång till alla redogörelser som behövs för ansökan. När du ansöker om ersättning behöver du till exempel resebiljetterna i original och ett intyg från researrangören eller flygbolaget om orsaken till att resan inställdes samt om återbetalningar som gjorts eller om att inga återbetalningar görs.

Ersättningsbeslutet fattas alltid utifrån uppgifterna om skadan och i enlighet med försäkringsvillkoren för den aktuella resenärförsäkringen.

När den försäkrade plötsligt insjuknar, ersätts avbeställningen av resan från resenärförsäkringarna. Avbeställningen av resan kan också ersättas om någon person som nämns i försäkringsvillkoren, till exempel en nära anhörig, plötsligt insjuknar.

Om du inte kan resa på grund av att du satts i karantän till exempel på grund av att man konstaterat eller misstänker ett sjukdomsfall i skolan eller på arbetsplatsen, ersätts avbeställningen inte.

En sjukdom som börjat på en resa, även en sjukdom som orsakats av coronaviruset, ersätts från alla resenärförsäkringar för Pohjolas privatkunder och från Reseskydd för företag. Ersättningarna för vård till följd av sjukdom på resa har ingen övre gräns i euro. Ersättningen förutsätter att du uppsöker vård redan under resan eller senast inom 14 dygn efter resans slut.

Om du misstänker att du insjuknat i en sjukdom som orsakats av coronaviruset under en inrikesresa, handla i enlighet med de anvisningar som Institutet för hälsa och välfärd (THL) utfärdat. Ta kontakt med jouren vid sjukhuset eller hälsocentralen i ditt område per telefon.

När du är utomlands, får du hjälp av Pohjolas skadejour vid resor 24/7. Med hjälp av tjänsten hittar du en pålitlig läkare eller ett pålitligt sjukhus i resmålet. Från Skadejouren vid resor på numret +358 102 530 011 får du hjälp på finska, svenska och engelska.

Försäkringen är i kraft under den tid som antecknats i avtalet som giltighetstiden för resan i fråga. Om resan förlängs av vilken orsak som helst ska försäkringens giltighet för resan i fråga förlängas, om du vill att försäkringen förblir i kraft också under återstoden av resan. 

Kostnaderna ersätts med hjälp av Krisskydd för resenärer i Pohjola Resenärförsäkringen samt Evakueringsskyddet i Reseskydd för företag, om Finlands utrikesministerium, finska ambassaden eller någon motsvarande myndighet uppmanar resenärer att lämna resmålet.

Finlands regering drog 16.3.2020 upp en riktlinje enligt vilken finska medborgare eller personer som är bosatta i Finland ska avstå från att resa utomlands. Dessutom rekommenderades att fin-ländska resenärer omedelbart ska återvända till Finland. Utifrån regeringens nya riktlinjer uppdaterade Finlands utrikesministerium sin reserekommendation 14.5.2020. Finländska resenärer upp-manas inte längre återvända hem, utan från och med 14.5.2020 ska endast onödiga resor utomlands undvikas.

Extra rese- och inkvarteringskostnader för resa till hemlandet ersättas som evakueringskostnader från Krisskydd för resenärer i Pohjola Resenärförsäkring och Evakueringsskyddet i Reseskydd för företag för tiden 16.3.2020–14.5.2020. Extra rese- och inkvarteringskostnader ersätts inte, om resan som evakueringen gäller bokades 15.5.2020 eller senare.

Ett villkor för ersättning är också att resan har börjat före Finlands utrikesministeriums rekommendation att undvika resor till resmålet. På grund av coronaepidemin avråder Finlands utrikesministerium från resor överallt i utlandet från och med 12.3.2020. Före 12.3.2020 avrådde Finlands utrikesministerium från resor till epidemiområdena, som var Kina, Italien, staden Daegu och landskapet Norra Gyeongsang i Sydkorea, Nordrhein-Westfalen i Tyskland och Tyrolen i Österrike.

Om du misstänker att du blivit smittad med coronaviruset, handla i enlighet med de anvisningar som din kommun utfärdat. Du ska alltid börja med att ta kontakt med kommunens rådgivningstjänst per telefon. Om du får anvisningen att uppsöka vård, gå till det sjukhus eller den hälsocentral som behandlar coronavirussmitta i enlighet med de anvisningar som du fått.

Coronaviruset är en allmänfarlig smittsam sjukdom, vars undersökning och vård i första hand sköts av den offentliga hälsovården som är avgiftsfri för den som insjuknat. Läs mer om coronaviruset på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd.

Personer med symptom som tyder på coronavirus kan testas med ett s.k. PCR-test (polymerase chain reaction), dvs. ett genduplikationstest för att diagnostisera smittan.

Kostnaderna för ett coronavirustest som utförts av en privat tjänsteleverantör ersätts förutsatt att det är ett test som uppfyller kriterierna för Institutet för hälsa och välfärd och som utförs med läkarremiss.

Kostnader för coronavirustest ersätts från följande försäkringar som ersätter sjukkostnader:

 • Hälsoförsäkringens Vårdskydd som omfattar olycksfall och sjukdomar.
 • Hälsoförsäkringens Kostnadsskydd för läkar- och undersökningskostnader, som omfattar olycksfall och sjukdomar.
 • Vårdkostnadsförsäkring, Sjukvårdsförsäkring och Sjukkostnadsförsäkring.
 • Sjukkostnadsförsäkringar som överförts från Suomi-bolaget.

Med hjälp av antikroppstestet för coronaviruset kan man i efterskott reda ut vem som redan har haft viruset. Kostnaderna för antikroppstester, som görs efter att man varit sjuk, ersätts inte.

Plus Hälsoskyddsförsäkringen och Super Hälsoskyddsförsäkringen ersätter kostnader för coronavirustest.

Ersättningen förutsätter läkarremiss samt symtom som uppfyller kriterierna för misstänkt coronasmitta. Läs mer om symtomen på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

Kostnader för undersökning och behandling av allmänfarliga smittsamma sjukdomar ingår inte i ersättningsområdet för försäkringarna Omfattande och Extra Hälsoskydd, vilket innebär att kostnader för undersökning eller vård av coronaviruset inte ersätts från dessa försäkringar liksom inte heller kostnader för coronavirustest.

I villkoren för livförsäkringen ingår inga begränsningar för coronaviruset eller pandemier, dvs. enligt villkoren ersätter livförsäkringen dödsfall som beror på coronaviruset.
Då du vill teckna en Hälsoförsäkring som omfattar sjukdomar ber vi om upplysningar om din hälsa. Utifrån dina svar avgörs om försäkringen kan beviljas.  Insjuknande till följd av coronaviruset är inte nödvändigtvis ett hinder för beviljandet av försäkringen.  I beslutet beaktar vi det aktuella infektionsläget, eventuella sviter samt kända uppföljningar. Det lönar sig alltså att ansöka om försäkringen trots att du insjuknat i coronavirusinfektionen.