Coronaviruset och Reseskydd för företag

Min resa avbeställdes på grund av att jag själv eller mitt resesällskap insjuknade

Avbeställningen ersätts från avbeställningsskyddet om du själv plötsligt insjuknar. Avbeställning av en resa kan också vara ersättningsgill på grund av en plötslig allvarlig sjukdom hos resesällskapet eller någon annan person som nämns i försäkringsvillkoren.

Avbeställning av resa ersätts inte om du är i karantän på grund av att någon annan person än en person som nämns i försäkringsvillkoren insjuknar, till exempel om din skolklass satts i karantän.

Min resa ställdes in av en annan orsak

Ersättning betalas inte för avbeställning av resa:

  • på grund av omständigheter i resmålet, till exempel då en coronavirusepidemi konstaterats i resmålet,
  • då ett evenemang som resan anknyter till inställts,
  • då ett flygbolag eller annat trafikbolag avbeställer resan,
  • då destinationslandet förbjudit inresa eller vägrat utfärda visum.

I fråga om flyg och andra tjänster i samband med resan, till exempel inkvarteringen, ta kontakt med resans eller resetjänstens arrangör.

Innan du ansöker om ersättning ska du avbeställa resan hos researrangören eller tjänsteleverantören och ansöka om avtalsenliga återbetalningar av dem.

Evakueringskostnader

Ersätts utifrån evakueringsskyddet i Reseskydd för företag om myndigheter uppmanar resenärer att lämna resmålet.

Finlands regering utfärdade 16.3.2020 en riktlinje enligt vilken finska medborgare eller personer som är bosatta i Finland ska avstå från att resa utomlands. Dessutom rekommenderas att finländska resenärer omedelbart återvänder till Finland. Från och med 16.3.2020 kan extra rese- och inkvarteringskostnader för resa till hemlandet eller tjänstgöringslandet ersättas som evakueringskostnader från evakueringsskyddet i Reseskydd för företag. Enligt aktuell information gäller regeringens rekommendation fram till 13.4.2020.

Resan måste ha påbörjats före Finlands utrikesministeriums avrådan från resor till resmålet. På grund av coronavirusepidemin avråder Finlands utrikesministeriet från resor överallt i utlandet från och med 12.3.2020. Före 12.3.2020 avrådde Finlands utrikesministerium från resor till epidemiområdena, som var Kina, Italien, Staden Daegu och landskapet Norra Gyeongsang, Tyskland: Nordrhein-Westfalen och Österrike: Tyrolen.

Vi rekommenderar att resenärer kontaktar researrangören eller serviceleverantören för organisering av evakueringen.

Försening eller väntan i samband med resa

Om du försenar dig från en resa eller blir tvungen att vänta för att komma på resan till följd av myndighetsåtgärder som riktas mot flygtrafiken eller kollektivtrafiken (t.ex. flyget ställs in sedan myndigheterna stängt flygplatsen), kan du få ersättning utifrån resenärförsäkringen. Mer anvisningar för skadesituationer och en länk till skadeanmälan finns i Pohjola Skadehjälpen.

Om du behöver läkarhjälp på resan

Sjukdom som förorsakats av coronavirus under en resa ersätts som sjukdom under resa.

Pohjola Skadejour vid resor +358 102 530 011 tillhandahåller 24/7

  • hjälp med att välja en pålitlig läkare eller ett pålitligt sjukhus,
  • personligt stöd vid sjukdom eller skada,
  • en betalningsförbindelse för sjukhusvård, operation eller något annat ingrepp,
  • kontakt med en läkare med vilken du kan diskutera till exempel den vård som man föreslagit för dig.

Om du är på en inrikesresa och misstänker att du insjuknat i en sjukdom som orsakats av coronaviruset ska du inte uppsöka läkare direkt, utan handla i enlighet med anvisningarna från Institutet för hälsa och välfärd THL. Ta kontakt med jouren vid sjukhuset eller hälsocentralen i ditt område per telefon.

I Pohjola Skadehjälpen får du anvisningar för alla skadesituationer. Där hittar du också kontaktinformationen för våra ersättningspartners i ditt resmål i utlandet. Våra servicenummer som är viktiga för vård vid sjukdom och olycksfall, Pohjola Skadejour vid resor och Pohjola Hälsomästare, finns alltid till hands i Pohjola Skadehjälpen. Skadehjälpen finns på adressen skadehjalpen.pohjola.fi och i OP-mobilen eller OP-företagsmobilen.