Lisävahvistusnumero.

Tilläggsbekräftelse per textmeddelande

När du loggar in i tjänsten op.fi får du vid behov ett textmeddelande som berättar vilket tal på nyckeltalslistan du ska välja. Sök det nyckeltal på din nyckeltalslista som motsvarar ordningstalet som du fick i textmeddelandet och skriv in det i tjänsten op.fi. Skriv inte in det nummer som står i textmeddelandet som nyckeltal.

En bekräftelse per textmeddelande krävs inte varje gång. Då den inte krävs loggar du in med din användarkod, ditt lösenord och din nyckeltalslista, på samma sätt som förut.
 

Så här går en tilläggsbekräftelse med textmeddelande till

Observera att nyckeltalslistans tal i textmeddelandet anges utan nollor i början.

 

Om du får ett textmeddelande för tilläggsbekräftelse då du godkänner betalningar:

1. Kontrollera att uppgifterna i textmeddelandet motsvarar betalningarna som du håller på att godkänna. 
2. Ta fram nyckeltalslistan på papper.
3. Sök det tal på din nyckeltalslista som motsvarar det ordningstal som uppges i textmeddelandet. Observera att talet i textmeddelandet anges utan nollor i början. Exempelvis talet 0130 anges i textmeddelandet som 130.
4. Bekräfta betalningen med talet i nyckeltalslistan på papper.

Har dina koder låst sig? 

Om din användarkod eller nyckeltalslista har låst sig, kan du försöka logga in i tjänsten på nytt efter 24 timmar. Koderna frigörs om du knappar in dem rätt vid följande inloggning. Om du igen knappar in koderna fel, får du dem aktiverade genom att besöka andelsbankens kontor.

Är ditt nummer för tilläggsbekräftelse fel eller saknas det i dina uppgifter?

Läs hur du ska göra om du vill lägga till eller byta ditt nummer för tilläggsbekräftelse

Vill du veta mer om ändringarna i identifieringen?

Läs mer om ändringen​