Lisävahvistusnumero.

Ändringar i inloggning och betalning – gör så här

När du loggar in i tjänsten op.fi får du vid behov ett textmeddelande som berättar vilket nyckeltal du ska välja. Sök det nyckeltal på din nyckeltalslista som motsvarar numret i textmeddelandet och skriv in det i tjänsten op.fi. Mata inte in det nummer som står i textmeddelandet. 
 
En bekräftelse per textmeddelande krävs inte varje gång. Då den inte krävs loggar du in med din användarkod, ditt lösenord och din nyckeltalslista, på samma sätt som förut. 

Om du får en tilläggsbekräftelsebegäran som textmeddelande då du godkänner betalningar ska du

1. Kontrollera att uppgifterna i textmeddelandet motsvarar betalningarna som du håller på att godkänna. 
2. Ta fram nyckeltalslistan på papper.
3. Söka det tal i nyckeltalslistan som motsvarar numret i textmeddelandet. Observera att talet i textmeddelandet anges utan nollor i början. Exempelvis talet 0130 anges i textmeddelandet som 130.
4. Bekräfta betalningen med hjälp av nyckeltalet i nyckeltalslistan på papper.

Har dina koder låst sig? 

Om din användarkod eller nyckeltalslista har låst sig, kan du försöka logga in i tjänsten på nytt efter 24 timmar. Koderna frigörs om du knappar in dem rätt vid följande inloggning. Om du igen knappar in koderna fel, får du dem aktiverade genom att besöka andelsbankens kontor.

Är ditt nummer för tilläggsbekräftelse fel eller saknas det i dina uppgifter?

Läs hur du ska göra om du vill lägga till eller byta ditt nummer för tilläggsbekräftelse

Vill du veta mer om ändringarna i identifieringen?

Läs mer om ändringen​