Iso näyttö, tabletti ja kännykkä.

Koderna är nyckeln till OPs tjänster

Som kund hos oss får du nättjänster som underlättar din vardag. Du använder tjänsterna med dina nättjänstkoder. Ta väl hand om dem.

Jag använder mina koder många gånger varje dag. Det är lätt att kontrollera i Pivo hur mycket jag har på kontot. Jag betalar räkningarna med OP-mobilen: När jag tar en bild av streckkoden, så behöver jag inte mata in räkningens uppgifter. Jag pratade med placeringsexperten genom att boka en tid för ett nätmöte i op.fi. Jag behövde inte gå till banken utan mötet ordnade sig hemma i soffan efter arbetet. Minna Latola, säljchef, OP

Op.fi – en nätbank med full service där du också kan sköta försäkringar

Logga in i nätbanken enkelt med dina koder. Om du vill får du personlig betjäning av våra experter. Du kan ta kontakt via chatten, lämna ett telefonmeddelande eller boka tid för ett nätmöte. Det finns också gott om goda råd för skötseln av bank- och försäkringsärenden.

OP-mobilen – bank- och försäkringsärenden i telefonen eller datorplattan

OP-mobilen är Finlands pålitligaste mobilbank*, där du kan sköta dagliga bankärenden, placeringar och försäkringsärenden snabbt och enkelt.  Den fungerar i smarttelefoner och datorplattor.

Pivo – en plånbok i din smarttelefon

Mobilplånboken Pivo, som har fått flera pris**, berättar hur du får dina pengar att räcka till följande lönedag. Pivo förvarar också förmånskort och kuponger för din räkning.

Betjäning också per telefon

Med koderna kan vi identifiera dig pålitligt också då du ringer till vår telefontjänst. I telefontjänsten får du sakkunnig hjälp och du kan sköta dina ärenden tryggt och pålitligt.

*MB-lehtis mobilbankstest 2014

**Red Dot Award: Communication Design 2014, Grand one 2014: Bästa mobiltjänst och bästa design

Koderna är ditt identitetsbevis på nätet

Med Andelsbankens nättjänstkoder och OP nättjänstkoderna kan du betala inköp i nätbutiker. Med nättjänstkoderna kan du också identifiera dig i många myndigheters nättjänster. Koderna är ditt identitetsbevis på nätet, ge dem inte till någon annan. Då du loggar in eller betalar med koderna ska du kontrollera att du loggar in i bankens tjänst eller i en tjänst vars leverantör har det myndighetstillstånd eller en sådan myndighetsanmälan som krävs för att tillhandahålla betalningsinitierings- eller kontoinformationstjänster.

Du känner igen knapparna för OPs identifiering och nätbetalning på OPs logo. På adressen och certifikatet på webbläsarens adressrad kan du kontrollera att du säkert är på rätt sida.

Du får dina koder genom att besöka vårt kontor. Ta med ditt identitetsbevis.

Bruksanvisning för nättjänstkoder användarkod, lösenord, nyckeltal, nyckeltalslista

Användarkod och lösenord

När du loggar in i tjänsten knappar du först in användarkoden och lösenordet. Användarkoden är alltid densamma, så den är det bra om du lär dig utantill.

Av säkerhetsskäl ber OP-nättjänsten dig byta lösenord första gången du loggar in i tjänsten. Vi rekommenderar att du byter lösenord regelbundet.

Nyckeltal och nyckeltalslista

Tjänsten ber om ett nyckeltal i slumpmässig ordning då du loggar in i tjänsten, bekräftar en transaktion eller undertecknar avtal.

Nyckeltalet är den sifferserie på nyckeltalslistan som motsvarar bankens tal. Nyckeltalet finns till höger om bankens tal på listan.

Skriv nyckeltalet i nyckeltalsfältet och välj Fortsätt.

Hur får jag en ny nyckeltalslista?​

Du måste byta nyckeltalslista innan talparen tar slut. Du behöver två oanvända nyckeltal för att byta till en ny lista.

Vi sänder automatiskt en ny nyckeltalslista till dig när du har 20 nyckeltal kvar. Nyckeltalslistan sänds per post till den adress som finns i kunddata.

Du kan också beställa en ny nyckeltalslista i tjänsten op.fi, i textversionen (pda.op.fi), i nättjänsten OP Tillgänglig (saavutettava.op.fi), i OP-mobilen, genom att ringa OP telefontjänsten eller så kan du hämta den i närmaste andelsbank.

Om din nyckeltalslista har försvunnit eller är oanvändbar, kan du få en ny nyckeltalslista färdig att användas per post genom att kontakta OP 0100 0500 telefontjänsten.  Det tar cirka en vecka att få nyckeltalslistan. Du kan också hämta en ny nyckeltalslista från OPs kontor.

Hur tar jag i bruk den nya nyckeltalslistan?

Den automatiskt postade eller själv beställda nya nyckeltalslistan måste alltid aktiveras separat i OPs nättjänst. För att ta i bruk den nya nyckeltalslistan behöver du den gamla nyckeltalslistan med två nyckeltalspar kvar och den nya nyckeltalslistan, från vilken du får nyckeltalslistans nummer. Listans nummer består av 10 siffror.

Logga in i OPs nättjänst och välj:

Op.fi: Min profil > Säkerhet > Koder > Byt nyckeltalslista

Textversionen (pda.op.fi): Administration > Byt nyckeltalslista

OP Tillgänglig (saavutettava.op.fi): Administration > Byt nyckeltalslista

OP-mobilen: Annat > Nyckeltalslista > Byt nyckeltalslista

Nättjänstkoderna är personliga

Användningen av nättjänstkoderna motsvarar din signatur, och avtal, uppdrag, ansökningar och meddelanden som signerats med dina koder binder dig i förhållande till banken eller en annan tjänsteleverantör.

Om du vill sköta en annan persons bankärenden för personen i fråga, kan kontohavaren ge dig dispositionsrätt till sitt konto genom att besöka Andelsbanken, varefter du kan använda personens konto med dina nättjänstkoder.

Nättjänstkoderna är personliga. Nättjänstkoderna får inte överlåtas åt någon annan person, inte ens åt en medlem av samma familj och heller inte åt en separat tillämpning eller tjänst, om tillämpningen eller tjänsten inte är godkänd av OP.

Kontrollera alltid webbsidans adress och certifikat

 • adressen på webbläsarens adressrad börjar med https://
 • certifikatet för sidan har beviljats till OP Gruppen (t.ex. OP Andelslag)
 • certifikatet har OPs nätadress (domain)
 • certifikatet har beviljats/offentliggjorts av Entrust, DigiCert eller Symantec
 • certifikatet är i kraft

OPs nätadresser (domain) och nättjänster där du kan sköta ärenden med nättjänstkoderna

https://www.op.fi

 • OP-nättjänsten
 • OP-nättjänsten för företag
https://pda.op.fi
 • Textversionen

https://saavutettava.op.fi

 • OP Tillgänglig

https://allekirjoitus.op.fi/allekirjoitus

 • Elektronisk signeringstjänst

https://www.pohjola.fi

 • Försäkringstjänster

https://www.op-pohjola.fi

 • Nättjänsten Företagstjänster
 • Beställning av företagstjänstkoder
 • Tjänst för säljaraffärer

https://kassanhallintapalvelu.op.fi

 • Kassahanteringstjänsten

Med dina nättjänstkoder kan du identifiera dig och betala tryggt på nätet. I samband med identifieringen och betalningen överförs du till Andelsbankens tjänst. Du känner igen tjänsten på OPs logo samt adressen och certifikatet på webbläsarens adressrad.

https://kultaraha.osuuspankki.fi

https://kultaraha.op.fi

 • Via Andelsbankens Tupas-identifieringstjänst kan du identifiera dig i tjänsteleverantörers tjänster.
 • Via Andelsbankens nätbetalning kan du betala inköp i nätaffärer från ditt eget konto.
 • Via tjänsterna Verified by Visa och Mastercard SecureCode betalar du tryggt med kort.

Då du loggar in i telefontjänsten med dina personliga nättjänstkoder, kan du sköta dina bankärenden per telefon.

 • Telefontjänsten 0100 0500
 • OP Företags- och betalningsrörelsetjänster 0100 05151

Appar för smarttelefoner och datorplattor får du genom att ladda ner dem från din appbutik. Innan du laddar ner en app ska du försäkra dig om att den har getts ut av OP (OP Pohjola Anl eller OP Gruppen)

OP-mobilen

 • Android
 • iPhone, iPad
 • Windows Phone

OP-företagsmobilen

 • iPhone, iPad

Mobilplånboken Pivo

 • Android
 • iPhone, iPad
 • Windows Phone

 

Utöver i ovan nämnda OPs tjänster får koderna användas i betalningsinitierings- och kontoinformationstjänster i enlighet med betaltjänstlagen.