Kiitos vastauksestasi

Tack för ditt svar!

Jag ser mycket fram emot att få träffas. Nedan några nyttiga tankar inför mötet:

  • Innan vi träffas kommer vi så bra som möjligt att läsa på om ditt företags affärsverksamhet. Vi vill dock höra dig berätta mer om din affärsverksamhet.
  • Syftet med vårt möte är att identifiera de väsentliga riskerna för ditt företag och gemensamt hitta lösningar till dem. Till stöd för beslutsprocessen tar vi fram ett konkurrenskraftigt samarbetsförslag.
  • När vi är överens om ett samarbete:
    • Får du och din personal en betydande fördel i händelse av sjukdom i form av snabba beslut
    • Får du tillgång till marknadens snabbaste vårdkedja i händelse av sjukdom eller olycksfall
    • Hjälper landets bredaste servicenätverk dig

Framgång skapas inte av misstag utan genom ett målmedvetet samarbete – ta tillfället i akt!