” ”

Omistaja-asiakas, äänesi on vaikuttanut!

Osuuspankin omistaja-asiakkaat äänestivät edustajiston vaalissa 4. - 17.11.2021 ja Etelä-Hämeen Osuuspankin uusi edustajisto on nyt valittu. Etelä-Hämeen Osuuspankin edustajiston vaaleissa annettiin 5428 ääntä ja äänestysprosentti oli 10,54 %.

Kiitos kaikille ehdolla olleille ja äänensä vaaleissa antaneille. Arvostamme, että omistaja-asiakkaamme haluavat olla mukana vaikuttamassa osuuspankkinsa tulevaisuuteen.

Vaalien tulos

Etelä-Hämeen Osuuspankin edustajistoon valittiin seuraavat 40 edustajaa.

Vaalipiiri 1: Hämeenlinnan tai Hattulan konttori

Nimi:                            Äänimäärä:

Ahonen Antti                       143               

Björkskog Marco                  84

Hämäläinen Matti                54

Ilmen-Punkari Eila               56

Iltanen Tuomo                     99                 

Kauhanen Karoliina              49

Kauranen Aarne                   58                 

Koskinen Johannes               301

Kuisma Sanna                      107

Kuusinen Jouko                    50

Lehkonen Helena                  91

Lehto Juhani                         99

Lehto Kirsi                            83

Lindholm Henri                     77

Liusjärvi Sampo                    85

Oikari Elise                           96

Ojansuu-Kaunisto Kirsi          61

Paasikivi Petra                      69

Pajuoja Heikki                       54

Puotila Ville                          62

Sabel Mikko                         51

Sieppi Päivi                          52

Sihvo Sasu                           66

Tunturi Tuija                         57

Turtiainen Satu                    128

 

Varajäsenet:

Rolig Petri                           48

Vahlman Mikko                    48

Rohamo Jyrki                      47

Kulmala Jari                        46

Salo Markku                        46

 

Vaalipiiri 2: Riihimäen tai Lopen konttori

Nimi:                            Äänimäärä:

Hatakka Jarno                      68

Jansson Jonas                      65

Jauhiainen Ulla                     69

Joutsi-Hänninen Riitta         145

Kerava Petri                          73

Kilpiäinen Jorma                  216

Kuparinen Seppo                 112

Masalin Kari                          87

Metsänen Markku                  97

Miettinen Ari-Pekka               98

Määttä Tuija                          54

Närkki Aino                           57

Sorsa Markku                      142

Vilkman Kari                         66

Yrjö-Koskinen Tiina               99

 

Varajäsenet:

Katila Pentti                         49

Virtanen Tuomas                  45

Silvan Timo                          44

Lindgren Anne                      41

Mattila Petri                          40

 

Onnittelut uusille edustajiston jäsenille.

Voit olla meihin yhteydessä, jos sinulla on kysyttävää vaaleista.

Vaaliyhteyshenkilö: Matti Mikkola, matti.mikkola@op.fi, puh. 050 63482

Edustajiston vaalien äänestys järjestettiin 4.11. klo 8.00 – 17.11. klo 16.00.

Edustajiston vaaleissa oli tänä vuonna ehdolla 110 ehdokasta

  • Vaalipiiri Omistaja-asiakkaiden asiakkuuskonttori Hämeenlinnan tai Hattulan konttori, 72 ehdokasta.
  • Vaalipiiri Omistaja-asiakkaiden asiakkuuskonttori Riihimäen tai Lopen konttori, 38 ehdokasta

Äänioikeus näissä vaaleissa oli kaikilla niillä omistaja-asiakkailla, jotka ovat liittyneet omistaja-asiakkaiksi viimeistään 31.5.2021 ja olivat vielä äänestyksen alkaessa omistaja-asiakkaita.

Kullakin äänioikeutetulla omistaja-asiakkaalla oli vaalissa yksi ääni ja omistaja-asiakas pystyi äänestää vain yhtä ehdokasta.

Alaikäisen äänioikeutta pystyi käyttämään hänen huoltajansa yhdessä. Tämän vuoksi alaikäisen äänestys verkkopalvelussamme oli estetty, vaikka hänellä olisi verkkopalvelutunnukset.

Edunvalvottavan äänioikeutta pystyi käyttämään hänen edunvalvojansa päämiehen puolesta.

Yrityksen tai yhteisön puolesta äänioikeutta käytti se henkilö, joka on oikeutettu edustamaan yritystä tai yhteisöä.

Voit tutustua täältä vaalien tietosuojaselosteeseen <- https://www.op.fi/tietosuoja/tietosuojaselosteet-ja-yhteystiedot/op-n-edustajiston-vaalien-vaalikelpoisten-omistaja-asiakkaiden-ehdokkaitten-ja-kannattajien-rekisteri

Tarvitsemme edustajistoon aktiivisia omistaja-asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista ja tuovat mukanaan oman asiantuntemuksensa. Edustajiston jäseniltä ei vaadita erityistä pankkiasioiden osaa­mista. Asenne ratkaisee.

Ehdokkaaksi on voinut ilmoittautua 16.8.-10.9.2021.

Ehdokkaaksi on voinut ilmoittautua jokainen hyvämaineinen pankin palveluja käyttävä äänioikeutettu omistaja-asiakas, joka on täysivaltainen ja liittynyt omistaja-asiakkaaksi viimeistään 31.5.2021 mennessä ja täyttää 18 vuotta viimeistään ehdokashankinnan aikana.

Yritys tai yhteisö ei ole voinut asettua ehdokkaaksi. Mikäli yrityksellä tai yhteisöllä on omistaja-asiakkuus, voi se toimia kannattajana ja äänestää. Tässä tapauksessa kannatus tulee tehdä lomakkeella ja äänestys tehdään postitse.

Myöskään järjestö, puolue tai jokin muu yhteisö ei ole voinut ilmoittaa ehdokastaan edustajiston vaaleihin, koska edustajiston vaalit ovat henkilövaalit ja ehdokkaaksi ilmoittaudutaan henkilökohtaisesti.

Huomioithan, että ehdokkaaksi eivät ole voineet asettua osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat henkilöt eivätkä sen hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenet. Myöskään osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön toimitusjohtaja ei ole voinut asettua ehdolle tehtävässä oloaikanaan eikä tehtävän päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

OP:n Keskusyhteisön tai sen tai konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat eivät myöskään ole oikeutettuja ilmoittautumaan ehdokkaiksi.

 

Suomi ja me suomalaiset olemme tiukoissa paikoissa lujaa tekoa. Kun moni asia on ollut monimutkaista ja vaikeaa, meiltä on löytynyt kykyä puhaltaa yhteen Suomeen. Nousta kokoamme suuremmaksi ja nähdä meissä piilevä hyvä.

Me OP Ryhmässä haluamme edistää elämänrikkauden perustuksia: koko Suomen taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. OP:lle yhteisestä tulevaisuudesta välittäminen on pysyvä normaali. Yhdessä kahden miljoonan omistaja-asiakkaamme kanssa meissä on voimaa vastuun kantajiksi ja tekijöiksi.

Osuuspankkisi ylintä päätösvaltaa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudestaan valitsema edustajisto. Se hyväksyy muun muassa osuuspankin tilinpäätöksen ja tekee merkittävimmät pankin toimintaa koskevat päätökset. Edustajisto kokoontuu sääntömääräisesti kerran vuodessa, jonka lisäksi edustajiston jäsenet voivat osallistua erilaisiin koulutuksiin.

Edustajisto on ainutlaatuinen näköalapaikka oman pankin toimintaan. Edustajistossa pääsee myös luomaan uusia verkostoja ja seuraamaan oman kotiseudun talouselämän kehittymistä.