Tietoa Tuotto-osuuksien vuoden 2020 koroista

EKP:n voitonjaosta antama suositus on voimassa vähintään 30.9.2021 saakka ja näin ollen koskee myös vuoden 2020 Tuotto-osuuksien korkoja.

EKP antoi 15.12.2020 päivitetyn suosituksen, jossa se kehotti pankkeja käyttämään suurta harkintaa voitonjaon maksussa tai pidättäytymään voitonjaosta kokonaan 30.9.2021 asti. Suosituksen mukaan pankit voivat kuitenkin maksaa voitonjakoa, jos jaettava summa on enintään 15 prosenttia vuosien 2019–2020 tuloksesta verojen jälkeen.  

Voimassa olevan suosituksen perusteella voimme maksaa vuoden 2020 korot aikaisintaan lokakuussa 2021, ellei EKP pidennä suosituksen voimassaoloa tai muuta sen sisältöä. Tiedotamme koron maksujen tilanteesta heti, kun se on EKP:n suosituksen puitteissa mahdollista. 

EKP:n suosituksen tarkoitus on turvata pankkien kyky tukea reaalitaloutta yritys- ja kotitalousrahoituksella koronakriisin vaikutusten helpottamiseksi. Olemme yksi Euroopan vakavaraisimmista pankeista, ja CET1-vakavaraisuutemme oli syyskuun 2020 lopussa vahva 18,3 prosenttia. Vastuullisena toimijana noudatamme EKP:n antamia suosituksia.   

Maksoimme vuoden 2019 korot 8.2.2021 

Maksoimme Tuotto-osuuksien korot vuodelta 2019 Tuotto-osuuksia omistaville asiakkaillemme 8.2.2021. Noudatimme voitonjaossa Euroopan keskuspankin (EKP) suositusta ja Tuotto-osuuksille maksettavien korkojen summa (97 miljoonaa euroa) ei ylittänyt EKP:n suositusta voitonjaon enimmäisrajoista. Maksettu korko oli alkuperäisen 3,25 % tuottotavoitteen mukainen. 

Osuuspankin Tuotto-osuus 

Tuotto-osuus on osuuspankin omistaja-asiakkaan pitkäaikainen oman pääoman ehtoinen sijoitus omaan osuuspankkiin. Tuotto-osuudelle asetetaan vuosittain tuottotavoite, joka vuodelle 2020 oli 3,25 prosenttia.