Cargotec oyj:n osittaisjakautuminen 30.6.

Cargotec eriyttää Kalmarin itsenäiseksi pörssiyhtiökseen osittaisjakautumisen kautta.

Cargotec toteuttaa suunnitellusti Kalmarin osittaisjakautumisen 30.6.2024. Cargotecin kolme liiketoimintayksikköä ovat olleet omilla alueillaan tunnetut, vahvat brändit: Kalmar, Hiab ja MacGregor. Osittaisjakautumisessa Kalmar eriytetään omaksi pörssiyhtiökseen, ja Cargotec muodostuu jatkossa Hiabista ja MacGregorista.
 
Jakautumisessa Cargotecin osakkeenomistajat saavat jokaista omistamaansa Cargotecin osaketta kohden yhden uuden Kalmarin osakkeen. Jos esimerkiksi osakkeen omistajana omistat 20 Cargotecin B-osaketta, saat 20 Kalmarin B-osaketta. Omistukset Cargotecin osakkeessa säilyvät ennallaan.
 
Jakautuminen ei edellytä Cargotecin osakkeenomistajilta toimenpiteitä. 
 
Saadakseen Kalmarin osakkeita on Cargotecin osaketta ostettava viimeistään 28.6.2024. Ensimmäinen kaupankäyntipäivä Kalmarin osakkeella Nasdaq Helsingissä on arviolta 1.7.2024.
 
Kalmarin osakkeet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille ja osakesäästötileille 1.7.2024.
 
Kalmarin osakkeella ei ole ”listautumishintaa”, jolla tavallisesti tarkoitetaan hintaa, jolla uudet sijoittajat voivat merkitä osakkeita yhtiön listautuessa. Osakekurssi määräytyy normaalissa pörssikaupankäynnissä arviolta 1.7.2024 alkaen.
 

Tärkeitä päivämääriä

28.6.2024 Viimeinen päivä ostaa Cargotecin osakkeita, jotta osakkeenomistaja olisi oikeutettu saamaan Kalmarin osakkeita jakautumisvastikkeena 
30.6.2024 Jakautumisen täytäntöönpano
1.7.2024 Ensimmäinen kaupankäyntipäivä Cargotecin B-osakkeella 
(ISIN FI4000571013) ilman Kalmaria
1.7.2024* Kaupankäynti Kalmarin B-osakkeilla alkaa (ISIN FI4000571054)
*) Arvioitu ajankohta

Verotus ja hankintamenon määrittely verotuksessa

Kalmarin osakkeiden vastaanottamisesta ei aiheudu välittömiä veroseuraamuksia Suomessa yleisesti verovelvollisille osakkeenomistajille. Myyntivoittoa (tai myyntitappiota) verotetaan siinä vaiheessa, kun osakkeenomistaja myy vastaanottamansa Kalmarin osakkeet. 

Cargotecin osakkeen hankintameno jakautuu Cargotecin ja Kalmarin kesken. Jakosuhde perustuu yhtiöiden nettovarallisuuden jakosuhteeseen jakautumishetkellä. Vaihtoehtoisesti jakosuhde voidaan määritellä osakkeiden käypien arvojen perusteella, mikäli tämä poikkeaa merkittävästi nettovarallisuuden jakosuhteesta. Käytännössä 20 prosenttiyksikön eroa on pidetty merkittävänä.

Jakautumisessa syntyneen uuden yhtiön ja jakautuneen yhtiön osakkeiden käypänä arvona voidaan Verohallinnon käsityksen mukaan pitää osakkeiden ensimmäisen noteerauspäivän painotettua keskikurssia tai toissijaisesti viiden ensimmäisen pörssipäivän vastaavaa keskikurssia, jos viimeksi mainitun keskikurssin katsotaan paremmin kuvaavan osakkeiden käypää arvoa.

Verohallinnon odotetaan antavan ohjeistuksen ja vahvistavan hankintamenon jakosuhteen arviolta kuuden kuukauden kuluessa jakautumisesta.

OP:n säilytysasiakkaiden Cargotecin ja Kalmarin osakkeiden hankintahinnat päivitetään säilytyksen raporteille verohallinnon vahvistaman jakosuhteen mukaisesti arviolta kuuden kuukauden kuluessa. Siihen saakka Cargotecin ja Kalmarin osakkeilla ei näytetä hankintahintaa op.fi ja OP Mobiilin sijoitusnäkymässä arvo-osuustileillä.