Metsää

OP-Metsänomistaja -erikoissijoitusrahasto on taas avattu merkinnöille

OP-Metsänomistaja -erikoissijoitusrahaston suosio on jatkanut kasvuaan ja rahastoon on tehty merkintöjä kiihtyvällä tahdilla vuoden 2019 aikana. Merkintöjä on tullut kaksinkertainen määrä verrattuna vuoteen 2018.

Rahastoa on taas mahdollista merkitä ja seuraava merkintäpäivä on 31.12.2019.

Rahaston tuotto-odotuksien ja osuudenomistajien edun turvaamiseksi rajoitimme merkintöjen kautta tulevaa rahavirtaa sulkemalla rahaston merkinnöiltä määräajaksi 1.7.-30.9.2019. Rajoitus johtui kesällä hiljenevästä metsäkaupasta.

Mikä on OP-Metsänomistaja -erikoissijoitusrahasto?

  • OP-Metsänomistaja tarjoaa kustannustehokasta ja vaivatonta kotimaisen metsän ammattimaista omistamista.
  • Metsärahaston tasainen tuotto muodostuu puuston kasvusta ja puuvarannon arvonmuutoksesta. Ensisijainen tuottokanava on rahaston omistamien metsäkiinteistöjen puun myynti.
  • OP-Metsänomistaja tarjoaa matalan riskin sijoitusvaihtoehdon varojen hajauttamiseksi korkomarkkinoita korkeammalla tuotto-odotuksella ja osakemarkkinoita alhaisemmalla riskillä.
  • OP-Metsänomistaja-rahastolla ei ole minimimerkintäsummaa. Voit aloittaa esimerkiksi 10 eurolla.

Rahasto pyrkii kasvamaan vastuullisesti ja kannattavasti, rahastoon otetaan sisään sen verran pääomia kun niitä pystytään järkevästi markkinoille sijoittamaan. Rahastoon tulevat lunastukset toteutetaan normaalisti.