OP-Metsänomistaja- ja OP-Palvelukiinteistöt -rahastot kiinni merkinnöiltä

OP-Metsänomistaja- ja OP-Palvelukiinteistöt -erikoissijoitusrahastot menevät kiinni merkinnöiltä 1.10.-31.12.2020.

Sulkemalla rahastot merkinnöiltä varmistamme, että rahastoihin sijoitetut rahat saadaan vastuullisesti ja tuottavasti sijoitettua. Rahastoihin tulevat lunastukset ja 30.9. mennessä tehdyt merkinnät toteutetaan normaalisti. Rahastojen sulkeminen merkinnöiltä tarkoittaa myös sitä, että vakuutussäästämiseen tarkoitetut OP-Henki Metsänomistaja- ja OP-Henki Palvelukiinteistöt -sijoituskorit suljetaan vastaavasti 31.12.2020 saakka.  

Näillä toimenpiteillä ylläpidämme rahastojen sijoitusastetta ja turvaamme nykyisten osuudenomistajien tuotot. Haemme rahastoihin laadukkaita sijoituskohteita kannattavuus ja tuottotavoite huomioiden. Rahastojen sijoitustoiminta jatkuu normaalisti ja toteutamme suunnitteilla olevat hankkeet.

OP-Metsänomistaja- ja OP-Palvelukiinteistöt -erikoissijoitusrahastoihin voit taas tehdä merkintöjä 1.1.2021 alkaen. Seuraavat merkinnät vahvistetaan 31.3.2021.

Kiinteistörahastojen kiinnostavuus on kasvanut

Kiinteistörahastot ovat olleet kiinnostavia sijoituskohteita viime vuosina. Kiinteistöihin ja metsään sijoittaminen on tarjonnut sijoittajalle hyvän vaihtoehdon perinteisten osake- ja korkomarkkinoiden rinnalle. Rahastojen pääomat ovat kasvaneet tasaisesti ja olemme rakentaneet erinomaiset kiinteistö- ja metsäsalkut.

Kiinteistöihin sijoittava OP-Vuokratuotto -erikoissijoitusrahasto on normaalisti auki merkinnöille. Muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin on mahdollista sijoittaa uuden OP-Alternative Portfolio -erikoissijoitusrahaston avulla.

Tutustu OP-Vuokratuotto -erikoissijoitusrahastoon

Tutustu OP-Alternative Portfolio -erikoissijoitusrahastoon