OP:n asiakasetujärjestelmä jatkuu ennallaan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) päätti 11.2.2019 selvityksen, joka liittyi OP:n asiakasetuohjelmaan ja kilpailulain mukaiseen toimintaan vähittäispankkipalveluissa ja vahinkovakuutusmarkkinoilla.

KKV:n selvityksen mukaan OP:n asiakasetujärjestelmä on kilpailulain mukainen. Päätös ei aiheuta muutoksia OP:n tarjoamiin palveluihin tai OP-bonuksiin.

Selvityksen myötä KKV on päättänyt asian käsittelyn.