OP:n kaupankäyntisivustolla laajennettu vastuullisten ETF:ien valikoimaa

Op.fi -kaupankäyntisivusto on laajentanut ETF-valikoimaa vastuullisilla ETF:illä. Vastuulliseksi luokitellut ETF:t löytyvät kätevästi ETF-listojen alle lisätyn ”vastuulliset” -kategorian alta. Lisäksi megatrendit saivat omat kategorialuokituksensa ja näin erilaisiin megatrendeihin vastaavat ETF:t löytyvät myös aiempaa helpommin.

Vastuulliset -listalle on lisätty sellaisia ETF:iä, jotka sijoittavat joko arvopohjaisella näkökulmalla, ESG:n tai tiettyyn teemaan nojaten. ESG-lyhenne muodostuu sanoista Environmental, Social, Governance. Alla lyhyet ja karkeat selitteet ETF:istä löytyvien lyhenteiden osalta, tarkemmat tiedot löytyvät kunkin ETF:n avaintietoesitteestä.

  • SRI (socially responsible investing) - nämä rahastot sijoittavat yleensä arvopohjaisesti, poissulkien esimerkiksi yhtiöitä, joiden toiminta liittyy tupakkaan, alkoholiin, ydinvoimaan tai jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja 
  • ESG – nämä rahastot sijoittavat ottaen huomioon ESG-näkökulmat. Rahastoilla voi olla erilaisia painotuksia, kuten:
    • ESG Screened – poissulut tietyin periaattein, esim. hiili, kansainvälisten normien rikkomukset ja eettiset poissulut
    • ESG Leaders – poissulut tietyin periaattein, poimii kunkin toimialan parhaimpia ESG-reittauksia saaneita yhtiöitä
    • ESG Enhanced – poissulut pienemmällä painoarvolla, maksimoi indeksin painotetun ESG-arvosanan