OP Ryhmä mukaan maailmanlaajuiseen PCAF-hankkeeseen – yhteistyöstä lisää tukea ilmastotyöhön

OP Ryhmä on liittynyt rahoituslaitosten kansainväliseen Partnership for Carbon Accounting Financials -yhteistyöhankkeeseen, jonka tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön yhtenäinen tapa arvioida ja raportoida lainoihin ja sijoituksiin liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä.

Yhtenäinen tapa päästöjen arviointiin on lähtökohta rahoitusalan työlle Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin pääsemiseksi. Vertailukelpoinen tieto ilmastopäästöistä on tärkeää esimerkiksi kestävien sijoitustuotteiden kehittämiselle ja luottoriskin hallitsemiselle. PCAF on ollut maailmanlaajuinen vuodesta 2019, ja sillä on jo yli 250 allekirjoittajaa.

– Ilmastotavoitteisiin pääseminen on meille tärkeää ja teemme aktiivisesti työtä sen eteen. Olemme OP Ryhmässä sitoutuneet yritysluottosalkkujen ja varainhoidon rahastojen osalta hiilineutraaliuuteen vuoteen 2050 mennessä. PCAF-yhteistyöhankkeeseen liittyminen tuo lisää työkaluja ilmastotyöhömme sekä sisäisesti että asiakkaidemme kanssa, sanoo OP Yrityspankin toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi.

OP Ryhmä tukee sidosryhmiensä kestävää siirtymää rahoittajana, vakuuttajana ja sijoittajana sekä kehittämällä uusia kestävän rahoituksen tuotteita.

Tavoitteenamme on tukea yritysasiakkaitamme kohti vähähiilistä toimintaa. Tarkemmalla ja johdonmukaisella päästötiedolla on tärkeä rooli, kun autamme yrityksiä varautumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, Keitaanniemi toteaa.