Ramirent Oyj:sta tehdyn julkisen ostotarjouksen vaikutukset osakkeenomistajiin

Euroopan suurin konevuokrausyhtiö Loxam ja Ramirent Oyj ovat 10.6.2019 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen. Yhdistyssopimuksen mukaan Loxam tekee vapaaehtoisen hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Ramirentin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Ramirentin tai sen tytäryhtiöiden hallussa. Kyseessä on siis Loxamin tekemä julkinen ostotarjous Ramirent Oyj:n osakkeista. Tällä yritysjärjestelyllä Loxam ja Ramirent tulevat luomaan Euroopan johtavan konevuokrausyrityksen.

Ostotarjouksessa Ramirentin osakkeenomistajille tarjotaan 9,00 euron käteisvastike jokaista osaketta kohden, jolloin ostotarjouksen mukainen Ramirentin osakkeiden yhteenlaskettu arvo on noin 970 miljoonaa euroa.

Ostotarjouksen tarjousaika päättyy 18.7.2019.

Tärkeää tietoa ostotarjouksesta

  • Tarjottava vastike on 9,00 euroa käteisenä jokaista Ramirentin osaketta kohden.
  • Tarjousvastike sisältää preemion, joka on noin:
    • 65,4 prosenttia verrattuna Ramirentin osakkeen päätöskurssiin Helsingin pörssissä viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen ostotarjouksen julkistamista.; sekä
    • 56,0 prosenttia verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun Ramirentin osakkeen keskikurssiin tarjouksen julkistamispäivää edeltävällä 3 kuukauden ajanjaksolla.
  • Ramirentin hallitus on yksimielisesti päättänyt suositella Ramirentin osakkeenomistajille tarjouksen hyväksymistä.
  • Ostotarjouksen toteuttaminen on Ostotarjouksen ehtojen mukaan ehdollinen tietyille edellytyksille, joiden tulee täyttyä (ellei Tarjouksentekijä luovu näistä) sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, kun Tarjouksentekijä julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen. Edellytykset sisältävät Tarjouksentekijän saavan omistukseensa yli 90 prosenttia Ramirentin ulkona olevista osakkeista.
  • Ramirentin osakkeenomistajien tulisi varmistua, että hyväksymislomakkeet toimitetaan ennen Tarjousajan päättymistä 18.7.2019, mikäli he haluavat hyväksyä Ostotarjouksen, muutoin Tarjouksentekijä voi päättää olla toteuttamatta Ostotarjousta Tarjousasiakirjan ehdoissa esitetyn mukaisesti mukaan lukien, mikäli 90 prosentin toteuttamisedellytys ei täyty.

Ostotarjouksen hyväksyminen

Jos haluat hyväksyä ostotarjouksen ja näin ollen myydä Ramirent Oyj:n osakkeesi, tulee sinun toimia ennen ostotarjouksen päättymistä. Ostotarjouksen tarjousaika päättyy 18.7.2019 klo 16.00.
 
Palauta toimeksiantolomake täydennettynä ja allekirjoitettuna OP Ryhmän konttoriin tai postitse siten, että se on perillä viimeistään 16.07.2019.