Tutustu OP Varainhoidon vastuullisen sijoittamisen puolivuotiskatsaukseen

OP Varainhoidon vastuullisen sijoittamisen puolivuotiskatsaus on nyt julkaistu. Katsauksessa kerromme muun muassa koronan vaikutuksista vastuullisen sijoittamisen näkökulmasta, OP:n vastuullisten teemarahastojen uusista linjauksista sekä vaikuttavuusrahastosta ja vaikuttamistyöstämme.

Yksi tärkeä ajuri vastuullisen sijoittamisen kehittymisessä on asiakaskysyntä. Selvitimme laajalta joukolta suomalaisia vuoden 2019 lopussa heidän mieltymyksiään sijoituksien vastuullisuudessa. Kyselytutkimuksemme mukaan kolme neljästä suomalaisesta yksityissijoittajasta on kiinnostunut vastuullisesta sijoittamisesta. Vastuullisen sijoittamisen kysynnän kasvu, tuleva EU-sääntely ja oma kunnianhimomme takaavat, ettei kehitys vastuullisessa sijoittamisessa pysähdy tähän.

Vastuullisen sijoittamisen puolivuotiskatsaukseemme on koottu keskeisimmät kohokohdat tammi–kesäkuulta 2020.

Vastuullisuuden tärkeys korostui koronakriisin myötä

Kevään haastavan tilanteen myötä vastuullisuuden merkitys on korostunut entisestään ja saimme todistaa, että huonoina aikoina vastuulliset sijoituskohteet ja vastuulliset indeksit kestävät ja pärjäävät verrattain paremmin. Myös OP:n vastuulliset teemarahastot pärjäsivät koronakevään myllerryksessä tuoton osalta hyvin.

Fossiilisen riskin rajaus vastuullisissa teemarahastoissa

Olemme vastikään tehneet uuden linjauksen fossiilisen liiketoiminnan rajaukseen vastuullisissa teemarahastoissa hillitäksemme kyseisten rahastojen ilmastoriskejä. Vastuullisissa teemarahastoissamme fossiilinen toiminta on ollut pientä kautta linjan: se on muodostanut ensimmäisen vuosipuoliskon aikana alle prosentin rahastojen sijoituskohteiden painotetusta liikevaihdosta. Fossiilisen energian poissulkujen ja rajausten ansiosta tämä osuus pienenee entisestään ja samalla hiili-intensiteetti pienenee rahastoissa merkittävästi.  

Vaikuttavuusrahasto kiinnosti sijoittajia laajasti

OP Finnfund Global Impact Fund I -rahasto keräsi ensimmäisellä varainhankintakierroksella 76 miljoonaa euroa. Kyseessä on Suomen ensimmäinen kehittyville markkinoille sijoittava vaikuttavuusrahasto, joka tavoittelee tuoton ohella mitattavia kestävän kehityksen vaikutuksia.

Ilmastoteema oli vahvasti esillä ulkomaisissa yhtiökokouksissa

Äänestäminen ulkomaisissa yhtiökokouksissa on tärkeä osa OP-Rahastoyhtiön omistajavaikuttamista. Kevään 2020 aikana ulkomaisiin yhtiökokouksiin osallistumisten määrä laski hieman muun muassa koronan vuoksi myöhempään ajankohtaan siirtyneiden kokousten myötä. Ilmastoteema on ollut kevään aikana vahvasti esillä yhtiökokouksissa. Katsauksessa kerromme esimerkit Volvon ja Mizuhon yhtiökokouksista.

Korona vaikutti kotimaisiin yhtiökokouksiin – lukuisat kokoukset siirtyivät ja muuttuivat etäkokouksiksi

Koronasta huolimatta OP-Rahastoyhtiön hallinnoimat rahastot osallistuivat kevään aikana yhteensä 50 suomalaisen listayhtiön yhtiökokoukseen. Henkilökuntamme ei koronariskin vuoksi osallistunut kokouksiin paikan päällä enää maaliskuun puolenvälin jälkeen, joten valtaosa kokouksista hoitui ennakkoäänestyksen avulla. Yhtiökokousosallistumisen lisäksi vaikutimme ennen yhtiökokousta suoraan 25 yhtiöön. Yhteydenottomme koskivat mm. johdon palkitsemista, osakeantien suuruutta ja tilintarkastuspalkkioita.