Vastuullisen sijoittamisen teemarahastoja voi merkitä ilman merkintäpalkkiota

Osuuspankin omistaja-asiakkaat ovat voineet merkitä vastuullisen sijoittamisen teemarahastoja ilman merkintäpalkkiota jo hyvän tovin. Haluamme tarjota saman edun kaikille vastuullisesta sijoittamisesta kiinnostuneille asiakkaillemme, ja siksi poistimme merkintäpalkkiot lopuistakin vastuullisen sijoittamisen teemarahastosta.

OP-Kestävä Maailma -sijoitusrahaston merkintäpalkkio on poistettu jo aiemmin. Muista rahastoista palkkio poistui 1.3.2021.

OP-Ilmasto-sijoitusrahaston sijoituskohteena olevat yritykset kehittävät tai toimittavat energiaa säästävää teknologiaa, uusiutuvia energianlähteitä sekä erilaisia jäte- tai vesihuollon ja kierrättämisen ratkaisuja.

OP-Kestävä Maailma -sijoitusrahastoon valitaan kaikkein parhaimman vastuullisuusluokituksen saaneet yhtiöt ja poissuljetaan haitalliset ja kiistanalaiset toimialat. Niitä ovat esimerkiksi alkoholi, tupakka, uhkapelit, aseet, aikuisviihde ja ydinvoima.

OP-Puhdas Vesi -sijoitusrahasto sijoittaa yrityksiin, joiden toiminta keskittyy vesihuoltoinfrastruktuurin toimittamiseen ja vesiteknologioiden kehittämiseen. Vesiongelmia pyritään ratkaisemaan kulutuksen, jakelun, puhdistuksen ja tuotannon innovaatioilla.

OP-Vähähiilinen Maailma -sijoitusrahasto poissulkee sijoituksistaan fossiilisista polttoaineista riippuvaisia yhtiöitä, joilla on korkea hiilijalanjälki tai suuret fossiilisten polttoaineiden varannot.

Vastuullisen sijoittamisen rahastojen suosio on noussut vahvasti. OP-Ilmasto-sijoitusrahasto oli ostetuimpien rahastojemme joukossa viime vuonna.