YEL-lakiuudistuksen vaikutukset yrittäjän tapaturmavakuutukseen

Yrittäjän eläkelain (YEL) lakiuudistus astuu voimaan 1.1.2023. Uudistuksessa täsmennetään ja selkeytetään yrittäjän työtulon määrittelyä. Jatkossa yrittäjän työtulo myös tarkistetaan useammin. YEL-työtulo vaikuttaa keskeisesti yrittäjän sosiaaliturvaan. Uudistuksen tavoitteena onkin parantaa yrittäjän sosiaali- ja eläketurvaa.

Lakiuudistus ei tuo muutosta työtulon käsitteeseen, jatkossakin sillä tarkoitetaan yrittäjän työpanoksen rahallista arvoa. Yrittäjän työtulon tulee vastata sellaista palkkaa, joka olisi maksettava vastaavan ammattitaidon omaavalle henkilölle. Työeläkeyhtiö käyttää työtulon määrityksessä pohjatietona myös kyseisen toimialan palkansaajien mediaanipalkkaa, mutta huomioi myös yrittäjän työpanoksen määrän, yrittäjätoiminnan laajuuden, yrittäjän ammattitaidon ja työpanoksen arvon.

Työtuloa seurataan ja tarkistetaan jatkossa kolmen vuoden välein

Lakiuudistus velvoittaa työeläkeyhtiöitä tarkistamaan yrittäjän työtulon tason säännöllisesti. Eläkeyhtiö tekee yrittäjälle tarkistuksen jälkeen kirjallisen ehdotuksen työtulon tasosta. Yrittäjä voi täydentää ehdotusta antamalla täydentäviä tietoja. Näin varmistetaan, että työtulo pysyy ajantasaisena sekä seuraa yritystoiminnan kehitystä. Selvitä omasta työeläkeyhtiöstäsi, milloin työtulon tarkastukset aloitetaan.

Vaikutukset yrittäjän tapaturmavakuutukseen

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen hinnan perusteena on yrittäjän vuosityöansio, joka on samansuuruinen kuin YEL-vakuutuksen työtulo. Lisäksi tapaturmavakuutuksen hintaan vaikuttaa ammattinimike sekä yrityksen toimiala.  

Jos työtulossasi on muutoksia, sinun ei tarvitse ilmoittaa niistä meille. Saamme ajantasaisen tiedon työeläkeyhtiöstäsi. Päivitämme työtulon vakuutukseen viimeistään vakuutuskauden jälkeen lopullisen vakuutusmaksun laskennan yhteydessä. Korvaustilanteessa tarkistamme vahinkohetkellä voimassaolleen työtulon automaattisesti.