Korsnäsin Osuuspankki ja Vaasan Osuuspankki suunnittelevat yhdistymistä

Korsnäsin Osuuspankin ja Vaasan Osuuspankin hallitukset suunnittelevat pankkien yhdistymistä syksyllä 2023. Yhdistymisellä haluttaisiin lisätä pankkien kykyä tarjota asiakkailleen edulliset ja monipuoliset palvelut nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Pankkien hallitukset näkevät yhdistymishankkeen perusteiden olevan selkeitä.

– Pankkimme hallitus on pohtinut perusteellisesti tulevaisuuden vaihtoehtoja. Haemme pitkäaikaista ratkaisua ja näemme omistaja-asiakkaiden ja pankin kannalta parhaana vaihtoehtona yhdistymisen Vaasan Osuuspankin kanssa. Omistaja-asiakkaidemme etu olisi, että pankkiliiketoiminta on hyvää, luotettavaa, monipuolista ja kannattavaa. Seutukunnallinen pankki pystyisi tarjoamaan nykyistä laajemmat palvelut niin henkilö- kuin yritysasiakkaillekin, kertoo Korsnäsin Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Leif Mannfolk.

– Meillä on yhteinen selkeä tahto vahvistaa alueen elinvoimaa sekä niin lähellä kuin kauempanakin asuvien omistaja-asiakkaidemme palveluita. Hallitusten välisissä neuvotteluissa on linjattu, että haluamme turvata myös Korsnäsin Osuuspankin asiakkaille pankkipalvelut sujuvasti kaikissa kanavissa, ja yhdistymisellä voidaan turvata palvelujen saatavuus tulevaisuudessakin, kertoo Vaasan Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Michael Söder.

Asiakaskäyttäytymisen muutos sekä pankkialan uudenlainen kilpailu vaativat yhä parempaa palvelukykyä ja tehokkuutta. Lisäksi pankkeihin kohdistuva sääntely kiristyy, mikä tuo kustannuksia. Yhdistyminen loisi nykyistä monipuolisemmin palvelevan ja tehokkaamman pankin, kun käytössä olisivat sekä Korsnäsin Osuuspankin että Vaasan Osuuspankin yhteensä yli 80 asiantuntevaa ammattilaista.

– Asiakkaiden ei tarvitsisi tehdä mitään pankkien yhdistymisen vuoksi, sillä asiakassuhteet jatkuisivat entisellään. Esimerkiksi tilinumerot, verkkopalvelutunnukset ja maksukortit säilyisivät samoina. Korsnäsin Osuuspankin omistaja-asiakkaat siirtyisivät Vaasan Osuuspankin omistaja-asiakkaiksi ja säilyttäisivät heille kuuluvat oikeudet, kertoo Korsnäsin Osuuspankin vt. toimitusjohtaja Ann-Cathrine Koski.

- Nykyiselle Korsnäsin Osuuspankin henkilöstölle avautuisi mahdollisuus erikoistumiseen ja keskittymiseen asiakkuuksien hoitoon. Samalla pienen organisaation haavoittuvuus poistuisi. Hallinnolliset tehtävät vievät suhteettoman paljon aikaa, joka yhdistymisen myötä vapautuisi asiakkaiden hyväksi. Voimien yhdistäminen toisi säästöjä hallintokuluissa, jotka ovat pienelle pankille merkittävä kustannuserä, Koski toteaa.

-Yhdistämällä voimamme turvaisimme omistaja-asiakkaiden ja kaikkien muidenkin asiakkaiden edut parhaiten. Suunnitelman mukaan Korsnäsin Osuuspankin tutut toimihenkilöt palvelisivat asiakkaita jatkossakin. Lisäksi Korsnäsin Osuuspankin asiakkailla olisi yhdistymisen myötä käytettävissään nykyistä huomattavasti laajempi ammattilaisten verkosto, kertoo Vaasan Osuuspankin toimitusjohtaja Ulf Nylund.

Suunnitelman mukaan päätös yhdistymisestä on tarkoitus tehdä keväällä 2023 Korsnäsin Osuuspankin osuuskunnan kokouksessa ja Vaasan Osuuspankin edustajiston kokouksessa. Yhdistyminen voisi tulla voimaan syksyllä 2023.