Kutsu lopputilikokoukseen

Kokousosallistumisen tavat ja ilmoittautuminen

Sulautuneen Artjärven Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan lopputilikokoukseen, joka pidetään ma 04.10.2021 klo 18.00 Länsi-Kymen Op:n Artjärven konttorissa osoitteessa Salmelantie 2, Artjärvi.

Pankin hallitus on 26.08.2021 kokouksessaan tehnyt seuraavat päätökset, jotka perustuvat väliaikaisesta poikkeamisesta eräistä yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin (L 375/2021, jäljempänä Poikkeuslaki):

-Hallitus on asettanut määräpäivän 27.09.2021, johon mennessä omistaja-asiakkaan on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan sekä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla vai valtakirjalla asiamiehen edustamana.

Suoraan poikkeuslain nojalla yksi asiamies voi valtakirjalla edustaa enintään kolmea omistaja-asiakasta.

Kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen edustamien omistaja-asiakkaiden yhteenlaskettu äänimäärä voi poikkeuslain mukaan olla enintään 1/10:a kokouksessa edustettujen omistaja-asiakkaiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Jos haluat osallistua kokoukseen kokouspaikalla tai valtakirjalla asiamiehen edustamana, ilmoitathan osallistumisestasi osuuspankille viimeistään 27.09.2021 osoitteeseen Lansi-Kymen@op.fi tai puhelimitse 0102572542. Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Jos haluat osallistua kokoukseen valtakirjalla asiamiehen edustamana, pyydämme toimittamaan päivätyn ja allekirjoitetun valtakirjan osuuspankille sähköpostitse viimeistään 27.09.2021 osoitteeseen Lansi-Kymen@op.fi. Valtuutetun tulee esittää valtakirja kokouspaikalla, mikäli sitä ei ole toimitettu sähköpostitse.

Ethän osallistu kokoukseen kokouspaikalla, mikäli sinulla on lieviäkin flunssan oireita. Kokous voidaan joutua peruuttamaan, ellei sitä voida järjestää terveysturvallisesti ja viranomaisten hygieniaa ja turvaetäisyyksiä koskevia ohjeita noudattaen.

Kokouksessa käsiteltävät asiat

  1. Esitetään Artjärven Osuuspankin lopputilitys ajalta 1.1.–31.7.2021. Lopputilitys käsittää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta.
  2. Päätetään lopputilityksen vahvistamisesta.
  3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Kokousasiakirjat

Lopputilitystä koskevat asiakirjat ovat nähtävinä 15.09.2021 alkaen sulautumisessa vastaanottavan Länsi-Kymen Osuuspankin Artjärven konttorissa osoitteessa Salmelantie 2, 16200 Artjärvi. Lisäksi asiakirjat ovat nähtävinä Länsi-Kymen Osuuspankin internetsivuilla.

Artjärvi, 15.09.2021

Sulautunut Artjärven Osuuspankki
Hallitus