Luhangan Osuuspankin ja Keski-Suomen Osuuspankin sulautumissuunnitelma liitteineen

Luhangan Osuuspankki ja Keski-Suomen Osuuspankki suunnittelevat sulautumista. Suunnitelman mukaan Luhangan Osuuspankki sulautuu Keski-Suomen Osuuspankkiin. Sulautumisella vahvistettaisiin kilpailukykyiset sekä monipuoliset palvelut nopeasti muuttuvassa ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä.

Tälle sivulle on koottu omistaja-asiakkaille tiedoksi sulautumissuunnitelma liitteineen, ehdotus Keski-Suomen Osuuspankin uusiksi säännöiksi ja vaalijärjestykseksi sekä muut osuuskuntalain mukaan omistaja-asiakkaiden nähtävillä pidettävät asiakirjat.

Sulautumissuunnitelma liitteineen

Sulautumissuunnitelma

Ehdotus Keski-Suomen Osuuspankin uusiksi säännöiksi

Keski-Suomen Osuuspankin uusiin sääntöihin sisältyvä vaalijärjestys

Selvitys sulautuvan osuuspankin varoista, veloista ja omasta pääomasta sekä sulautumisen vaikutuksesta vastaanottavan osuuspankin taseeseen

Sulautumiseen osallistuvien pankkien tilinpäätökset, toimintakertomukset ja tilintarkastuskertomukset

Luhangan Osuuspankki: tilinpäätös ja toimintakertomus 2020

Luhangan Osuuspankki: tilintarkastuskertomus

Keski-Suomen Osuuspankki: tilinpäätös ja toimintakertomus 2020

Keski-Suomen Osuuspankki: tilintarkastuskertomus

Sulautumiseen osallistuvien pankkien viimeksi päättyneen tilikauden jälkeen tehdyt varojenjakopäätökset

Luhangan Osuuspankki

Keski-Suomen Osuuspankki

Selostukset tilinpäätöksen jälkeisistä osuuskunnan asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista

Luhangan Osuuspankki

Keski-Suomen Osuuspankki

Tilintarkastajan lausunnot sulautumissuunnitelmasta

Luhangan Osuuspankki

Keski-Suomen Osuuspankki