Kutsu varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen 2022

Nauvon Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään tiistaina 24.5.2022 klo 18 Nauvon Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Saaristotie 4540, 21660 Nauvo.

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Esitetään vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvos-ton lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta;

2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2021 tilinpäätöksen vahvistamisesta;

3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta

  • Hallitus esittää, että tilikaudelta 2021 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 % 

4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimi-tusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta;

5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle

  • Nimitysvaliokunnan esitys on Nauvon Osuuspankin konttoreissa nähtävänä 11.5.2022 alkaen. 

6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon

  • Nimitysvaliokunnan esitys on Nauvon Osuuspankin konttoreissa nähtävänä 11.5.2022 alkaen. 

7. Valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja 

  • Tarkastusvaliokunnan esitys on Nauvon Osuuspankin konttoreissa nähtävänä 11.5.2022 alkaen. 

8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä muut asiakirjat ovat omistaja-asiakkaiden nähtävänä 11.5.2022 alkaen pankin internetsivuilla.
Nauvossa 22.4.2022

NAUVON OSUUSPANKKI
Hallitus