Kutsu Ala-Satakunnan Osuuspankin ylimääräiseen osuuskunnan kokoukseen 2020

Ala-Satakunnan Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan ylimääräiseen osuuspankin osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään torstaina 12.3.2020 klo 18.00 Säkylän Koulukes-kuksen auditoriossa, osoitteessa Rantatie 340, 27800 Säkylä. Sisäänkäynti E-ovesta.

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle

  • Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 564 euron kk korvaus ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 258 euron kokouspalkkio.
  • Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.

2. Valitaan sääntöjen siirtymäsäännöksen 32 § mukainen hallintoneuvosto  

  • Pankin sääntöjen siirtymäsäännöksen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu 18 jäsentä, josta entisten pankkien toiminta-alueilta valitaan; 6 Köyliöstä, 6 Vampulasta ja 6 Säkylästä.
  • Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan seuraavat henkilöt siirtymäkaudelle. Siirtymäkausi on voimassa 31.12.2022 asti; Seija Haanpää, Jari Hankaankorpi, Raimo Rantala, Maija Suni, Jani Välilä, Laura Välilä, Kimmo Kankare, Kimmo Levander, Leena Linnemäki, Kaisa-Kerttu Peltola, Elina Puosi-Koivisto, Jouni Reko, Heidi Gestranius, Jaakko Koivuniemi, Arto Metsämäki, Mika Nieminen, Ritva Suominen ja Heikki Tammela.
  • Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

3. Tiedoksi tilintarkastajan valintaa koskeva päätös.  

  • Säkylän Osuuspankin osuuskuntakokous on 26.2.2020. valinnut  tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy ja vastuulliseksi tarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Fredrik Salosen, jotka jatkavat Ala-Satakunnan Osuuspankissa.

4.     Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan

  • Valitaan kolme jäsenten edustajaa entisten pankkien toiminta- alueilta; 1 Köyliöstä, 1 Vampulasta ja 1 Säkylästä.

5. Tiedoksi lahjoituksia koskevan valtuutuksen antamisesta pankin hallitukselle  

  • Säkylän Osuuspankin osuuskuntakokous on 26.2.2020 päättänyt valtuuttaa pankin hallituksen   päättämään tilikauden 2020 aikana yhteismäärältään enintään 15 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

6.     Päätetään pankin sääntömuutoksesta.

Hallitus esittää, että pankin sääntöjä muutetaan.

Sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

  • muutetaan osuuskunnan kokoukseen osallistumista koskevaa sääntömääräystä niin, että kokoukseen on tietyin edellytyksin mahdollista osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ja äänestää postitse. Tieto osallistumismahdollisuudesta tulee käydä ilmi kokouskutsusta
  • lisätään kesken kautta pois jääneen hallintoneuvoston jäsenen tilalle valittavan jäsenen valintaa koskeva kohta

Lisäksi sääntöihin tehdään joitain teknisluonteisia muutoksia.

 

Kokousasiakirjat

Osuuskuntalain mukaiset kokousasiakirjat ovat omistaja-asiakkaiden nähtävänä 3.3.2020 alkaen pankin konttorilla sekä viikkoa ennen kokousta internetsivuilla www.op.fi/ala-satakuntaIlmoittautumiset kokoukseen tekstiviestillä (osallistujan nimellä) numeroon 0440842500, 11.3.2020 mennessä.

Säkylä 30.1.2020

SÄKYLÄN OSUUSPANKKI (29.2.2020 ALKAEN ALA-SATAKUNNAN OSUUSPANKKI)
Hallitus