Kutsu Ala-Satakunnan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen

Ala-Satakunnan Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 20.4.2022 klo 18.00 alkaen pankin kolmessa palvelupisteessä samanaikaisesti.Köyliön palvelupisteessä, osoitteessa Köyliöntie 1, 27710 Köyliö, Säkylän palvelupisteessä, osoitteessa Pyhäjärventie 8, 27800 Säkylä sekä Vampulan palvelupisteessä, osoitteessa, Sallilantie 49, 32610 Vampula.

Kokousosallistumisen tavat ja ilmoittautuminen kokoukseen

Pankin hallitus on 29.3.2022 kokouksessaan tehnyt seuraavat päätökset, jotka perustuvat väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista annettuun poikkeuslakiin (L 375/2021, jäljempänä Poikkeuslaki):

Hallitus on asettanut määräpäivän 13.4.2022, johon mennessä jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla vai valtakirjalla asiamiehen edustamana. Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Poikkeuslain nojalla asiamies voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) jäsentä.

Kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi Poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Jos haluat osallistua kokoukseen kokouspaikalla tai valtakirjalla asiamiehen edustamana, tulee tästä ilmoittaa osuuspankille viimeistään 13.4.2022 osoitteeseen  jari.valonen@op.fi tai tekstiviestillä (osallistujan nimellä) numeroon 045-6660600. Ennakkoilmoittautuminen ja tieto konttorista johon osallistuu on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Alla on tarkemmat ohjeet kokoukseen ilmoittautumiseen ja osallistumiseen.

Ethän osallistu kokoukseen kokouspaikalla, mikäli sinulla on lieviäkin flunssan oireita. Kokous voidaan joutua peruuttamaan, ellei sitä voida järjestää terveysturvallisesti ja mahdollisia viranomaisten hygieniaa ja turvaetäisyyksiä koskevia ohjeita noudattaen. Mikäli kokous joudutaan peruuttamaan tai kokouspaikkaa vaihtamaan, siitä ilmoitetaan henkilökohtaisesti kaikille ennakkoilmoittautuneille.

Suosittelemme, että osallistut kokoukseen kokouspaikalla vain, jos

  • olet jo saanut kaksi koronarokoteannosta ja viimeisen rokoteannoksen saamisesta on kulunut vähintään yksi viikko,
  • sinulla on tuore negatiivinen koronatestitulos tai
  • olet sairastanut koronan viimeisen kuuden kuukauden aikana.

Kokouspaikalla kokoukseen osallistuminen

Jos haluat osallistua kokoukseen kokouspaikalla, pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille viimeistään 13.4.2022 joko sähköpostitse osoitteeseen  jari.valonen@op.fi tai tekstiviestillä (osallistujan nimellä) numeroon 045-6660600  tai ilmoittautumalla jossakin yllämainitussa osuuspankin palvelupisteessä.

Valtakirjalla kokoukseen osallistuminen

Jos haluat osallistua kokoukseen valtakirjalla asiamiehen edustamana, pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille viimeistään 13.4.2022 joko sähköpostitse osoitteeseen  jari.valonen@op.fi tai tekstiviestillä (osallistujan nimellä) numeroon 045-6660600  tai ilmoittautumalla jossakin yllämainitussa osuuspankin palvelupisteessä ja toimittamaan päivätyn ja allekirjoitetun valtakirjan. Valtuutetun tulee esittää valtakirja kokouspaikalla, mikäli sitä ei ole toimitettu jo ennen kokousta sähköpostitse tai pankin konttoriin.