Viisi osuuspankkia suunnittelee yhdistymistä uudeksi Sataharjun Osuuspankiksi

OP Ala-Satakunnan, OP Harjuseudun, OP Lapin, OP Nakkila-Luvian ja OP Yläneen hallitukset tekevät selvitystä pankkien mahdollisesta yhdistämisestä. Tavoitteena on rakentaa osuuspankki, joka palvelisi asiakkaita olemassa olevalla laajalla konttoriverkostolla ja monipuolisesti digitaalisissa kanavissa.

Osuuspankin hallituksen tehtävänä on varmistaa kilpailukykyiset palvelut asiakkaille ja pankin toiminnan sääntelynmukaisuus nyt ja tulevaisuudessa. Uuden osuuspankin suunnittelussa mukana olevien viiden pankin hallitukset ovat yksimielisesti sitä mieltä, että nyt on löytymässä hyvä ratkaisu, jolla voitaisiin varmistaa asiakkaiden etujen turvaaminen ja sääntelyvaateisiin vastaaminen.

Enemmän aikaa asiakaspalveluun

Yhdistämällä nämä viisi pankkia muodostuisi maaseutumaiselle toimialueelle luontevasti uusi pankki. Suunnittelun lähtökohtana on, että asiakkaiden käytössä olisi laaja konttoriverkosto, jossa palvelisivat tutut pankkilaiset. Asiakaspalveluun voitaisiin käyttää myös enemmän aikaa, kun hallinto- ja sääntelyvaateet tehtäisiin viiden sijasta yhteen kertaan. Lisäksi pankin palvelut monipuolistuisivat ja henkilöstön erikoistuminen vahvistaisi osaamista muun muassa yritys- ja varallisuudenhoitopalveluissa.

Jokainen pankki on nyt hyvässä kunnossa, mutta isompi pankki voisi tukea toimialueen elinvoiman kehittämistä entistä paremmin. Voimien yhdistäminen parantaisi merkittävästi uuden pankin kykyä palvella ja rahoittaa isompiakin yritys- ja yhteisöasiakkaita.

Suunnittelussa mukana olevat pankit ovat kooltaan varsin tasavertaisia, ja ne haluavat rakentaa aidosti uuden pankin, jossa koko toimialueen ääni kuuluu tasaveroisesti. Pankkien hallitukset uskovat myös, että yhdistymisen myötä syntyisi vahva pankki, joka olisi kykenevä vastaamaan jatkuvaan muutokseen.

Yhdistymisellä ei olisi vaikutusta pankkien asiakassuhteisiin, vaan ne jatkuisivat nykyisellään. Yhdistyminen ei vaatisi asiakkailta mitään toimenpiteitä, vaan heidän tilinumeronsa, maksukorttinsa ja verkkopalvelunsa toimisivat kuten tähänkin asti.

Kunkin pankin hallitus päättää erikseen yhdistymisesityksestä. Alustavan aikataulun mukaan yhdistymisasiakirjat voitaisiin allekirjoittaa myöhemmin tänä keväänä ja päätös yhdistymisestä tehtäisiin ensi syksynä pankkien ylimääräisissä osuuskunnan kokouksissa tai edustajistojen kokouksissa.

”Yhdistämällä voimamme varmistamme asiakkaillemme vahvan paikallisen pankin ja sen hyvät palvelut myös tuleville vuosille” toteavat OP Ala-Satakunnan hallituksen pj Päivi Hakasuo, OP Harjuseudun hallituksen pj Janne Tiiri, OP Lapin hallituksen pj Sakari Toivonen, OP Nakkila-Luvian hallituksen pj Harri Mäenpää sekä OP Yläneen hallituksen pj Matti Koivisto.