Alavuden Seudun Osuuspankin ja Peräseinäjoen Osuuspankin sulautumissuunnitelma liitteineen

Alavuden Seudun Osuuspankki ja Peräseinäjoen Osuuspankki suunnittelevat sulautumista. Suunnitelman mukaan Peräseinäjoen Osuuspankki sulautuu Alavuden Seudun Osuuspankkiin. Sulautumisella vahvistettaisiin kilpailukykyiset sekä monipuoliset palvelut nopeasti muuttuvassa ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Mahdollisen sulautumisen myötä pankin nimi muuttuu Sydänmaan Osuuspankiksi.

Tälle sivulle on koottu omistaja-asiakkaille tiedoksi sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien ehdotus Sydänmaan Osuuspankin uusiksi säännöiksi ja vaalijärjestykseksi sekä muut osuuskuntalain mukaan omistaja-asiakkaiden nähtävillä pidettävät asiakirjat.

Sulautumissuunnitelma liitteineen

Sulautumissuunnitelma

Ehdotus Sydänmaan Osuuspankin uusiksi säännöiksi

Sydänmaan Osuuspankin sääntöihin sisältyvä vaalijärjestys

Selvitys sulautuvan osuuspankin varoista, veloista ja omasta pääomasta sekä sulautumisen vaikutuksesta vastaanottavan osuuspankin taseeseen

Sulautumiseen osallistuvien pankkien tilinpäätökset, toimintakertomukset ja tilintarkastuskertomukset

Alavuden Seudun Osuuspankki: tilinpäätös ja toimintakertomus 2020

Alavuden Seudun Osuuspankki: tilintarkastuskertomus 2020

Alavuden Seudun Osuuspankki: hallituksen hyväksymä, vahvistamaton tilinpäätös ja toimintakertomus 2021

Alavuden Seudun Osuuspankki: tilintarkastuskertomus 2021

Peräseinäjoen Osuuspankki: tilinpäätös ja toimintakertomus 2021

Peräseinäjoen Osuuspankki: tilintarkastuskertomus 2021

Sulautumiseen osallistuvien pankkien viimeksi päättyneen tilikauden jälkeen tehdyt varojenjakopäätökset

Alavuden Seudun Osuuspankki (Viimeisin varojen jakoa koskeva päätös on tehty vuonna 2021)

Peräseinäjoen Osuuspankki

Selostukset tilinpäätöksen jälkeisistä osuuskunnan asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista

Alavuden Seudun Osuuspankki

Peräseinäjoen Osuuspankki

Tilintarkastajan lausunnot sulautumissuunnitelmasta

Alavuden Seudun Osuuspankki

Peräseinäjoen Osuuspankki