Kutsu Askolan Osuuspankin varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen

Askolan Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 29.4.2021 klo 18.00 Tanhuvaaran seuratalolla, osoitteessa Hänninmäentie 114, 07510 Askola. Koronarajoitusten vuoksi tilaisuudessa ei ole tarjoilua.

Hallitus on kokouksessaan 16.3.2021 päättänyt

  • asettaa määräpäivän 25.4.2021, johon mennessä jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan ja onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla vai valtakirjalla asiamiehen edustamana. Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.
  • sallia kokoukseen osallistumisen valtakirjalla siten, että asiamies voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) jäsentä. Kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Hallituksen päätökset perustuvat väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

Toivomuksena on, että jäsen ei tänä vuonna osallistuisi kokoukseen, elleivät kokouksessa käsiteltävät asiat ole jäsenen kannalta sellaisia, että ne välttämättä edellyttävät osallistumista kokoukseen. Kokous voidaan joutua peruuttamaan, ellei sitä voida järjestää turvallisesti kokousajankohtana voimassa olevia rajoituksia noudattaen.

Mikäli haluatte osallistua kokoukseen kokouspaikalla tai valtakirjalla asiamiehen edustamana pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille viimeistään 25.4.2021 osoitteeseen askolan@op.fi. Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Jos olette osallistumassa kokoukseen

  • valtakirjalla asiamiehen edustamana, pyydämme toimittamaan kirjallisen ja päivätyn valtakirjan osuuspankille sähköpostitse viimeistään 25.4.2021 osoitteeseen askolan@op.fi. Valtuutetun tulee esittää valtakirja kokouspaikalla, mikäli valtakirjaa ei ole toimitettu sähköpostitse.
  • kokouspaikalla, pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille sähköpostitse viimeistään 25.4.2021 osoitteeseen askolan@op.fi.