Kutsu Askolan Osuuspankin varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen

Askolan Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 12.4.2022 klo 18.00 Helkamäen seurantalolla, osoitteessa Helkamäentie 34, 07230 Askola. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

Kokousosallistumisen tavat ja ilmoittautuminen kokoukseen

Pankin hallitus on 15.3.2022 kokouksessaan tehnyt seuraavan päätöksen, joka perustuu väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista annettuun poikkeuslakiin (L 375/2021, jäljempänä Poikkeuslaki):

  • Hallitus on asettanut määräpäivän 6.4.2022, johon mennessä jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla vai valtakirjalla asiamiehen edustamana. Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Poikkeuslain nojalla asiamies voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) jäsentä.

Kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi Poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Jos haluat osallistua kokoukseen kokouspaikalla tai valtakirjalla asiamiehen edustamana, tulee tästä ilmoittaa osuuspankille viimeistään 6.4.2022 osoitteeseen askolan@op.fi. Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Alla on tarkemmat ohjeet kokoukseen ilmoittautumiseen ja osallistumiseen.

Ethän osallistu kokoukseen kokouspaikalla, mikäli sinulla on lieviäkin flunssan oireita. Kokous voidaan joutua peruuttamaan, ellei sitä voida järjestää terveysturvallisesti ja mahdollisia viranomaisten hygieniaa ja turvaetäisyyksiä koskevia ohjeita noudattaen. Mikäli kokous joudutaan peruuttamaan tai kokouspaikkaa vaihtamaan, siitä ilmoitetaan henkilökohtaisesti kaikille ennakkoilmoittautuneille.

Suosittelemme, että osallistut kokoukseen kokouspaikalla vain, jos

  • olet jo saanut kaksi koronarokoteannosta ja viimeisen rokoteannoksen saamisesta on kulunut vähintään yksi viikko,
  • sinulla on tuore negatiivinen koronatestitulos tai
  • olet sairastanut koronan viimeisen kuuden kuukauden aikana.

Kokouspaikalla kokoukseen osallistuminen

Jos haluat osallistua kokoukseen kokouspaikalla, pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille viimeistään 6.4.2022 joko sähköpostitse osoitteeseen askolan@op.fi tai osuuspankin konttorilla osoitteessa Helkamäentie 15, 07230 Askola.

Valtakirjalla kokoukseen osallistuminen

Jos haluat osallistua kokoukseen valtakirjalla asiamiehen edustamana, pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille viimeistään 6.4.2022 sähköpostitse osoitteeseen askolan@op.fi tai osuuspankin konttorilla osoitteessa Helkamäentie 15, 07230 Askola ja toimittamaan päivätyn ja allekirjoitetun valtakirjan. Valtuutetun tulee esittää valtakirja kokouspaikalla, mikäli sitä ei ole toimitettu jo ennen kokousta sähköpostitse tai pankin konttoriin; Helkamäentie 15, 07230 Askola