Auranmaan ja Mynämäen-Nousiaisten Osuuspankkien suunnitelma voimien yhdistämisestä etenee

OP Auranmaa ja OP Mynämäki-Nousiainen suunnittelevat yhdistymistä ensi keväänä. Uuden pankin nimeksi tulisi OP Vakka-Auranmaa. Yhdistymisellä vahvistettaisiin pankkien kykyä tarjota asiakkailleen kilpailukykyiset ja monipuoliset palvelut myös nopeasti muuttuvassa ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä.

- Kummankin pankin hallitukset näkevät, että yhdessä meillä olisi mahdollisuus rakentaa vahva ja alueellinen tulevaisuuden osuuspankki, jolla on vankat juuret maaseudulla, kertoo OP Mynämäki-Nousiaisten hallituksen puheenjohtaja Jari Viitasalo.

– Pankkiemme hallitukset ovat tehneet yhdistymisvaihtoehdosta perusteellisen selvityksen ja ovat yksimielisesti yhdistymisen kannalla. Hallitukset allekirjoittivat 31.8. järjestely- ja sulautumisasiakirjat. Lopullinen päätös yhdistymisestä on tarkoitus tehdä 26.11.2020 kummankin pankin edustajiston kokouksessa, jatkaa Viitasalo.

Asiakaskäyttäytymisen ja -tarpeiden muutos, kaupungistuminen, pankkeihin kohdistuvan sääntelyn kiristyminen sekä finanssialan uudenlainen kilpailu vaativat pankkien palvelukyvyltä ja tehokkuudelta jatkuvasti enemmän. Kumpikin pankki on taloudeltaan vahva, mutta toimintaympäristön muutos haastaa asiakasliiketoiminnan kannattavuuden. 

– Olen vahvasti sitä mieltä, että yhtenä pankkina selviytyisimme sääntelystä ja sen tuomasta byrokratiasta paremmin ja näin asiakaspalvelulle vapautuisi enemmän aikaa, jatkaa OP Auranmaan hallituksen puheenjohtaja Jukka Hollo.

– Pankeilla on selkeä yhteinen tahtotila vahvistaa alueen elinvoimaa sekä niin lähellä kuin kauempanakin asuvien omistaja-asiakkaidemme palveluita tulevaisuudessa. Tällä hetkellä olemme samankokoisia keskisuuria osuuspankkeja, mutta yhdessä ja entistä suurempana pankkina voimme paremmin vaikuttaa alueella toimivien yritysten menestykseen ja asukkaiden hyvinvointiin perustehtävämme mukaisesti, Viitasalo ja Hollo kertovat.

– Pankkeihin kohdistuvan sääntelyn kiristyminen on jatkunut kiihtyvällä nopeudella. Tästä johtuen asiakastyöhön ei ole kyetty vapauttamaan riittävästi aikaa. Hallinnollisten töiden nykyistä tehokkaampi organisointi parantaisi merkittävästi uuden pankin kustannustehokkuutta ja siten kilpailukykyä sekä vapauttaisi aikaa asiakaspalveluun kaikissa kanavissa. Suuremmassa pankissa voisimme tarjota nykyistä paremmin myös erityisasiantuntemusta vaativia palveluja, kertoo OP Auranmaan toimitusjohtaja Tuomo Jokinen.

– Suunnitelman mukaan mahdollinen yhdistyminen ei aiheuttaisi henkilöstövähennyksiä. Tutut toimihenkilöt palvelisivat jatkossakin asiakkaitamme. Uskon, että suurempi pankki pystyy tarjoamaan asiakkaille yhä sujuvampia asiointitapoja nyt ja tulevaisuudessa, toteaa OP Mynämäki-Nousiaisten toimitusjohtaja Lasse Vehviläinen.

- OP Auranmaan ja OP Mynämäki-Nousiaisten omistaja-asiakkaat säilyttäisivät heille kuuluvat oikeudet. Asiakassuhteet jatkuisivat entisellään, esimerkiksi tilinumerot, verkkopalvelutunnukset ja maksukortit säilyisivät samoina eikä asiakkaiden tarvitsisi tehdä mitään pankkien yhdistymisen johdosta, Vehviläinen jatkaa.

– Tavoitteena on myös koko toimialueemme elinvoimaisuuden tukeminen. Meneillään olevan koronapandemian vaikutukset tulevat väistämättä ulottumaan myös meidän pankkiemme toimialueille, ja isomman pankin vahvemmat hartiat auttavat epävarmuuden sietämisessä, Vehviläinen ja Jokinen toteavat.