Pankin tulos kasvoi merkittävästi – muuttuneella korkoympäristöllä oleellinen vaikutus tulokseen

Tulos ennen veroja Rahoitustoiminta Asiakasvarat
17,9 miljoonaa euroa + 0,7 % + 0,5 %

 

OP Etelä-Hämeen puolivuotistulos ennen veroja oli 17,9 miljoonaa euroa. Euribor-korkojen nousu neljän prosentin tuntumaan kasvatti pankille jäävää korkokatetta ja tämä edelleen vahvisti pankin tulosta. Liiketoiminta kokonaisuudessaan on onnistunut hyvin ensimmäisen puolen vuoden aikana muuttuneessa markkina- ja toimintaympäristössä. Koko vuoden tulosnäkymät ovat vahvat.

Vahvistuneessa tulostilanteessa OP Ryhmä on päättänyt kasvattaa bonuskertymää 30 % omistaja-asiakkailleen vuodelle 2023 sekä päättänyt, että pankki ei peri omistaja-asiakkailtaan päivittäispalveluihin liittyviä palvelumaksua lokakuun 2023 ja maaliskuun 2024 väliseltä ajalta. Lisäksi OP Ryhmän osuuspankit nostavat omistaja-asiakkaiden Käyttötilin koron 0,25 prosenttiin 1.11.2023 alkaen. Tällä hetkellä korko on 0,00 prosenttia. Korkoa saa omistaja-asiakas, jolla on Käyttötili ja omistaja-asiakkuus samassa osuuspankissa. Omistaja-asiakashyötyjen arvo on yhteensä yli 150 miljoonaa euroa koko OP Ryhmässä.

Luottojen arvonalentumistappiot olivat 717 000 euroa. Arvonalentumistappioiden määrä rahoitustoiminnan laajuuteen nähden oli normaalilla tasolla. Lainojen maksuohjelmien helpotuksia on haettu yllättävänkin maltillisesti.

Säästäjä- ja sijoittaja-asiakkaiden määrä jatkoi kasvua. Asiakkaille tehtyjen tilanteeseen sopivien sijoitusratkaisujen määrä on ollut hyvällä tasolla, vaikka markkinatilanne on haastanut sijoitustoimintaa ja asiakasvarojen kasvua lyhyellä aikavälillä.

Rahoitustoiminta on haasteellisessa markkinatilanteessa onnistuttu säilyttämään eli luottokanta ei ole päässyt laskemaan vuodentakaiseen nähden. Yritysrahoituksen määrä kasvoi vuoden takaisesta reilut neljä prosenttia ja asuntorahoituksen määrä laski lievästi. Asuntorahoituskysyntää on kuitenkin jatkuvasti ja pullonkaulana on sopivien kohteiden löytyminen. Työn tekemisen murros vaikuttaa alueemme kilpailukykyyn ja sen seurauksena tilaville perheasunnoille on kysyntää.

- Kuluvaa vuotta leimaa edelleen Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan aiheuttamat epävarmuudet. Inflaatio on kustannusten noustua korkealla ja samoin korkotaso on noussut nopeasti. Nämä luonnollisesti haastavat niin ihmisten kuin yritysten taloutta ja muokkaavat ihmisten ostopäätöksiä. Tulevien vuosien näkymä markkinakorkoihin on maltillisen laskeva, toteaa Mika Helin puolivuotistilannetta summaten.

Vastuullisuudessa painottuvat tänä vuonna teot lasten ja nuorten hyväksi

Nykyisen epävarmuuden keskellä on tärkeää luoda uskoa toiveikkaampaan tulevaisuuteen. Vahva vakavaraisuutemme, hyvä kannattavuutemme ja johtava markkina-asemamme antavat meille tarvittavat eväät näiden tavoitteiden toteuttamiseen.

OP Ryhmä lahjoittaa Pelastakaa Lapset ry:lle yhteensä 180 000 euroa vuoden 2023 aikana. OP Etelä-Häme on mukana kerryttämässä tätä lahjoituskokonaisuutta 10 000 euron lahjoituksella. Valtakunnallisen lahjoituksen lisäksi OP Etelä-Häme ja OP Päijät-Häme toteuttavat yhteisen vastuullisuusteon hämäläisten lasten ja nuorten hyväksi. Alueemme paikallisilla järjestöillä, seuroilla ja yhdistyksillä oli mahdollisuus hakea tukea vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten harrastuksen mahdollistamiseen yhteensä 70 000 euron edestä. Tuimme myös tänä kesänä 15–17-vuotiaiden nuorten työllistymistä jakamalla 400 euron arvoisia kesätyöseteleitä yhteensä 100 nuorelle, kertoo Mika Helin

OP Hämeen rakentuminen etenee suunnitellusti

Etelä-Hämeen ja Päijät-Hämeen osuuspankkien edustajistot päättivät yhdistymisestä 16.2.2023. Uusi pankki mahdollistaa vahvemman panostuksen asiakaspalveluun ja elinvoiman tukemisen. Yhdistymisen tavoitteena on luoda entistäkin vahvempi pankki tukemaan Hämeen elinvoimaisuutta. Parhaillaan yhdistymistä valmistelevat työryhmät työskentelevät uuden pankin toimintamallien rakentamiseksi, jotta uusi pankki on valmis aloittamaan toimintansa 1.1.2024. Uusi kaksinkertainen koko mahdollistaa sen, että olemme enemmän hyödyksi asiakkaillemme ja alueellemme sekä henkilökunnalle. Konttoriverkostomme ja asiakkaidemme palvelut säilyvät ennallaan.

Haluamme toimia asiakkaillemme parempien taloudellisten valintojen valmentajana niin pankki- kuin vakuutusasioissa myös tulevaisuudessa.

*Milj. €

Lisätiedot:

etela-hameen.viestinta@op.fi