Etelä-Karjalaan suunnitteilla maakunnallinen osuuspankki – katso sulautumissuunnitelmat

Etelä-Karjalan, Luumäen, Parikkalan ja Simpeleen Osuuspankit suunnittelevat yhdistymistä ensi syksynä. Yhdistymisen tavoitteena on asiakaskokemuksen jatkuva parantaminen. Maakunnallinen pankki pystyy tarjoamaan nykyistä laajemmat palvelut niin henkilö- kuin yritysasiakkaillekin. Isommalla pankilla on rahkeet olla mukana myös isommissa toimialueen elinvoimaa kasvattavissa hankkeissa rahoittajana tai tukijana, koska yhdistymisen avulla pankkien resurssit olisi mahdollista kohdistaa lisääntyvän hallintobyrokratian sijasta asiakkaiden ja toimialueen hyväksi.

Tälle sivulle on koottu omistaja-asiakkaille tiedoksi sulautumissuunnitelmat liitteineen ja muut osuuskuntalain mukaan omistaja-asiakkaiden nähtävillä pidettävät asiakirjat. Suunnitellut pankkien yhdistymiset ovat toisistaan riippumattomia – toisin sanoen, jos jokin niistä raukeaa, se ei vaikuta muiden pankkien yhdistymisiin.

1. Sulautumissuunnitelmat

Sulautumissuunnitelmien liitteet

2.Sulautumiseen osallistuvien pankkien tilinpäätökset, toimintakertomukset ja tilintarkastuskertomukset

3.Sulautumiseen osallistuvien pankkien viimeisimmän tilikauden jälkeen tehdyt varojenjakopäätökset

4.Sulautumiseen osallistuvien pankkien hallitusten selostukset tilikauden päättymisen jälkeisistä ko. pankin asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista

5.Tilintarkastajan lausunnot sulautumissuunnitelmasta