Kutsu sulautuneen Simpeleen Osuuspankin lopputilikokoukseen 5.11.2020

Sulautuneen Simpeleen Osuuspankin jäsenet kutsutaan lopputilikokoukseen, joka pidetään 5.11.2020 klo 18.00 osoitteessa Pankkikatu 1, 56800 Simpele.
 
Kokousjärjestelyiden vuoksi toivoisimme ilmoittautumista kokoukseen 3.11.2020 klo 15.00 mennessä joko sähköpostilla etela-karjalan@op.fi tai puhelimitse 040-565 2636.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Esitetään Simpeleen Osuuspankin lopputilitys ajalta 1.1.–31.8.2020. Lopputilitys käsittää tilinpäätök-sen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon lopputili-tyksestä ja toimintakertomuksesta.
2. Päätetään lopputilityksen vahvistamisesta.
3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitus-johtajalle.
 
Kokousasiakirjat:
Lopputilitystä koskevat asiakirjat ovat nähtävinä 29.10.2020 alkaen Simpeleen Osuuspankin konttorissa osoit-teessa Pankkikatu 1, 56800 Simpele. Lisäksi asiakirjat ovat nähtävinä sulautumisessa vastaanottavan Etelä-Karjalan Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa op.fi/etela-karjala/hallinto.
 
Simpele, 29.10.2020 
 
SULAUTUNUT SIMPELEEN OSUUSPANKKI
Hallitus